กระเพาะ - ข่าวสุขภาพ - ความจำเสื่อม - ต้อหิน - ท้องผูก - นิ่ว - ปอด - มะเร็ง - มะเร็งตับ - วัณโรค - หลอดเลือดหัวใจ - หัวใจ - ไต

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มักเป็นตลอดชีวิต หากปล่อยปละละเลยหรือขาดการดูแล ก็อาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ รวมไปถึงอาจเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่จะค่อย ๆ ทำให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเสื่อมสภาพลงจนเกิดโรคแทรกซ้อนได้ทุกระบบ ซึ่งได้แก่

– หลอดเลือดแดงทั้งเล็กและใหญ่ทั่วร่างกายแข็งและตีบ ทำให้อวัยวะต่าง ๆ เกิดความเสื่อมได้ เช่น จอประสาทตาเสื่อม ตามัว ตาบอด ไตวายเรื้อรัง ประสาทเสื้อ ทำให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้า ท้องเดินหรือท้องผูก

– โรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง

– หน้าซีดเป็นลมเวลาลุกขึ้นยืน

– องคชาตไม่แข็งตัว

– หลอดเลือดหัวใจตีบ ทำให้หัวใจวายเสียชีวิตได้

อัมพาต

ความจำเสื่อม

– ติดเชื้อได้ง่าย เพราะเบาหวานทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลง และอาจติดเชื้อซ้ำซาก เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ช่องคลอดอักเสบ โรคเชื้อราที่ผิวหนัง ฝี พุพอง

– การติดเชื้อรุนแรง เช่น กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบ วัณโรค

– แผลเน่าที่เท้า มักพบได้ในผู้ที่เป็นเบาหวานมานานเกิน 10 ปีขึ้นไป เพราะเท้าชาจากปลายประสาทเสื่อมจึงติดเชื้อได้ง่ายและรุนแรง แผลหายช้าหรือเป็นเนื้อเน่าตาย อาจต้องตัดนิ้วเท้า กลายเป็นคนพิการ

– ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้แก่ ต้อกระจก ต้อหินเรื้อรัง นิ่วในถุงน้ำดี กล้ามเนื้อหัวใจพิการ ภาวะไขมันพอกตับ ที่ทำให้กลายเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง มะเร็งตับได้

การรู้จักดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และเคร่งครัดในการทานอาหารและยาจะสามารถควบคุมโรคไว้ได้ ชะลอความเสื่อมและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ดำเนินชีวิตไปตามปกติ มีความสุขอีกยาวนานเลยทีเดียวค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *