NEWS TODAY

ทีมนักวิจัยอเมริกัน สามารถสร้างเนื้อเยื่อปอดได้สำเร็จ จากการปลูก stem cell

โพสเมื่อ : 2 January 2014 | No Comments

ทีมนักวิจัยอเมริกัน สามารถสร้างเนื้อเยื่อปอดได้สำเร็จ จากการปลูก stem cell นักวิจัยอเมริกันสามารถสร้างเนื่อเยื่อปอดจากการปลูกเซลล์ตั้งต้นในห้องทดลองได้สำเร็จและถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของวงการแพทย์ในความพยายามพัฒนาวิธีบำบัดโรคปอดชนิดต่างๆที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ในขณะนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในมหานครนิวยอร์คได้ประยุกต์เทคโนโลยี stem cells ในการปลูกเซลล์ปอดในจานเพาะเชื้อ ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การพัฒนายารักษาโรคปอดและการปลูกถ่ายเซลล์เพื่อรักษาโรคร้ายแรงต่างๆ ศาสตราจารย์ Snoeck กล่าวว่าเซลล์ในท่อทางเดินหายใจที่ปลูกขึ้นในห้องทดลอง ตัวนี้สามารถสร้างสารในปอดชนิดนี้ขึ้นมา นำสารชนิดนี้หมุนเวียนกลับไปใช้ได้อีก และปล่อยสารตัวเดิมกลับออกมาอีกครั้ง แสดงว่าเซลล์เทียมที่ปลูกขึ้นสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ เขากล่าวว่าเซลล์ในท่อทางเดินหายใจเหล่านี้มีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับโรคปอดหลายชนิด ในการทดลองหลายครั้ง ทีมนักวิจัยได้แสดงวิธีการกระตุ้นให้เซลล์เริ่มต้นหรือ stem cells เซลล์ให้เติบโตพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อที่พบในปอด โดยเติมตัวโปรตีนต่างๆเข้าไปเพื่อควบคุมเซลล์ให้เติบโตพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อปอดตามต้องการ การทดลองทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในห้องทดลองได้ผลตามที่ทีมงานตั้งไว้ โดยสามารถสร้างเนื้อเยื่อปอดมนุษย์ขึ้นมา หลังจากนั้น ทีมนักวิจัยได้ใช้เนื้อเยื่อปอดที่ปลูกขึ้นได้

FOA รายงานถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดโรคระบาดจากสัตว์สู่คน

โพสเมื่อ : 2 January 2014 | No Comments

FOA รายงานถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดโรคระบาดจากสัตว์สู่คน องค์การอาหารและเกษตรโลกของสหประชาชาติหรือ FAO ออกรายงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน ซึ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดได้ง่ายขึ้นมากในสังคมยุคปัจจุบัน Juan Lubroth หัวหน้าสัตวแพทย์ของ FAO กล่าวว่าปัจจัยต่างๆ เอื้ออำนวยให้เกิดการระบาดจากสัตว์สู่คนมากขึ้น ทั้งเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ และการเดินทางติดต่อสื่อสารของประชากรโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ คนรุกรานระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตที่ประชากรโลกเองก็ไม่คุ้นเคยมาก่อน นอกจากนั้นการทำฟาร์มสัตว์เพื่อสนองการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความเสี่ยงของการระบาดมีมากขึ้นด้วย ขณะนี้มีตัวอย่างโรคหลายชนิดที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน่าจะเป็นการระบาดสู่คนที่มีจุดเริ่มต้นจากสัตว์ เช่นไวรัส HIV ที่เริ่มจากลิง หรือเชื้อไข้หวัดนกที่มีต้นตออยู่ที่สัตว์ปีก FAO เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและครบวงจรซึ่งต้องใช้ความรู้จากศาสตร์หลายแขนง และต้องลงลึกไปถึงการหยุดโอกาสการระบาดในชุมชนหรือเมืองก่อนที่ปัญหาจะลามไปอย่างกว้างขวาง  

หลังการรณรงค์ต่อต้านมาลาเรียอย่างเข้มข้น ยังมี ชาวแอฟริกา 184 ล้านคนที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย

โพสเมื่อ : 2 January 2014 | No Comments

หลังการรณรงค์ต่อต้านมาลาเรียอย่างเข้มข้น ยังมี ชาวแอฟริกา 184 ล้านคนที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย การวิจัยชิ้นใหม่พบว่าหลังการรณรงค์ต่อต้านมาลาเรียอย่างเข้มข้นนานกว่าสิบปี ยังมีชาวแอฟริการาว 184 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรียตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับสูงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขนี้จะลดลงมาจากเกือบ 220 ล้านคนเมื่อ 14 ปีที่แล้วก็ตามข้อสรุปของผลการวิจัยนี้ได้จากข้อมูลสำรวจชุมชนหลายพันเเห่งใน ประเทศแอฟริกา 44 ชาติและดินแดนต่างๆ ประเทศเหล่านี้เป็นเเหล่งระบาดของมาลาเรียDr. Abisalan Noor และศาสตราจารย์ Robert Snow หัวหน้าทีมวิจัยนี้ทำงานประจำที่สถานบันการวิจัยทางการแพทย์ Kenyan Medical Research Institute-Wellcome Trust Research Program

นักรัฐศาสตร์อเมริกัน พบว่าคนอเมริกัน มีความเชื่อในเรื่องทางการแพทย์กับการสมรู้ร่วมคิด

โพสเมื่อ : 2 January 2014 | No Comments

นักรัฐศาสตร์อเมริกัน พบว่าคนอเมริกัน มีความเชื่อในเรื่องทางการแพทย์กับการสมรู้ร่วมคิด นักรัฐศาสตร์อเมริกันซึ่งกำลังศึกษาทฤษฎีการเมืองเรื่องการสมรู้ร่วมคิด พบว่าความเชื่อเกี่ยวกับทฤษฎีดังกล่าวเกี่ยวโยงกับการแพทย์ด้วย จึงดำเนินการสำรวจทัศนคติคนอเมริกันในเรื่องความเชื่อทางการแพทย์กับการสมรู้ร่วมคิด อาจารย์ Eric Oliver นักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Chicago สรุปรวมเรื่องเล่าลือที่มีคนพูดถึงบ่อยๆ เกี่ยวกับการแพทย์ได้หกเรื่อง และออกไปสอบถามความคิดเห็นผู้คนมากกว่า 1300 คนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น แม้ว่าผู้ที่บอกว่าเชื่อเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเหล่านี้ จะมีการศึกษาน้อยกว่า มีฐานะยากจนกว่า และส่วนใหญ่มักเป็นชนกลุ่มน้อย อาจารย์ Eric บอกว่าคนเหล่านี้สนใจกับการรักษาสุขภาพ ปัญหาคือประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัย บรรษัทธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีเป้าหมายและความจูงใจที่ต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่คนทั่วๆ ไปจะทำความเข้าใจได้ นักรัฐศาสตร์ผู้นี้เป็นห่วงว่า

ทางการสหรัฐ สนับสนุนการทดลอง บำบัดทารกที่ติดเชื้อเอดส์จากแม่ ตั้งแต่หลังคลอด

โพสเมื่อ : 2 January 2014 | No Comments

ทางการสหรัฐ สนับสนุนการทดลอง บำบัดทารกที่ติดเชื้อเอดส์จากแม่ ตั้งแต่หลังคลอด ทางการสหรัฐประกาศจะสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการทดลองทางการเเพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อทดสอบดูว่ายาต้านไวรัสเอดส์จะสามารถกำจัดเชื้อไวรัสเอดส์ในทารกที่ได้รับเชื้อจากมารดาได้หรือไม่ หลังจากพบว่าเด็กอายุหนึ่งขวบคนหนึ่งในรัฐเเคลิฟอร์เนียซึ่งได้รับเชื้อไวรัสเอดส์จากมารดา ไม่เเสดงอาการป่วยหลังจากได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องตั้งเเต่หลังคลอด มาถึงตอนนี้ ยืนยันได้ว่ามีเด็กทารกสองคนในสหรัฐ ที่ได้รับเชื้อไวรัสเอดส์ขณะอยู่ในครรภ์มารดา แต่กลับปลอดจากเชื้อภายหลังจากได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเอดส์หลังคลอด ในทั้งสองกรณี มารดาของเด็กไม่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ตอนคลอด ในกรณีของเด็กทารกคนเเรกที่รัฐ Mississippi ที่กลายเป็นข่าวเมื่อราวปีที่แล้ว แพทย์ได้เริ่มให้ยาต้านไวรัสเอดส์แก่เด็กคนนี้สามสิบชั่วโมงหลังจากเด็กคลอด และผลการตรวจเลือดหลายครั้งพบว่าระดับไวรัสเอดส์ในร่างกายของเด็กลดลงไปอยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบภายในหนึ่งเดือนหลังจากนั้น เด็กทารกคนนี้ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ นานติดต่อกันถึงหนึ่งปีครึ่ง ก่อนที่จะขาดการติดต่อกับแพทย์และเมื่อกลับมาพบเเพทย์อีกครั้ง เด็กไม่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์เป็นระยะเวลานานรวมกันสิบเดือน แต่ผลการตรวจเลือดหลายครั้งหลังจากนั้นก็ยังไม่พบเชื้อไวรัสเอดส์ในร่างกายเด็ก ทีมแพทย์เปิดเผยว่ามาถึงขณะนี้เด็กในรัฐ Mississippi คนนี้ได้เลิกใช้ยาต้านไวรัสเอดส์มานานเป็นระยะเวลาสองปีแล้วแต่เด็กยังเเข็งเเรงดี ในกรณีล่าสุด ทีมแพทย์ใน Long Beach

ทีมนักวิจัยในสหรัฐ พัฒนาการบำบัดโรคมะเร็งแบบใหม่ โดยใช้อนุภาคนาโนเรืองแสง

โพสเมื่อ : 2 January 2014 | No Comments

ทีมนักวิจัยในสหรัฐ พัฒนาการบำบัดโรคมะเร็งแบบใหม่ โดยใช้อนุภาคนาโนเรืองแสง ทีมนักวิจัยในสหรัฐได้พัฒนาเทคนิคบำบัดมะเร็งแบบใหม่ที่ใช้อนุภาคนาโนเรืองแสงเป็นตัวนำยาบำบัดมะเร็งไปยังก้อนมะเร็งโดยตรงและใช้เเสงเลเซอร์เป็นตัวควบคุมให้อนุภาคนาโนเรืองเเสงทำการปล่อยยาบำบัดโดยตรงไปที่ก้อนมะเร็งทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาสูงขึ้น ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of California ที่ Los Angles ทำการทดลองบำบัดมะเร็งด้วยเทคนิคนี้โดยใช้อนุภาคนาโนเรืองเเสงที่บรรจุยาบำบัดมะเร็ง สามารถทะลุผ่านเซลล์ในร่างกายเพื่อเข้าไปให้ถึงก้อนมะเร็ง ทีมนักวิจัยสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของตัวอนุภาคนาโนในร่างกายผู้ป่วยได้เพราะมีการเรืองเเสง เมื่ออนุภาคนาโนเรืองเเสงบรรจุยาต้านมะเร็งเข้าไปรวมตัวกันในก้อนมะเร็งเเล้ว ทีมนักวิจัยจะใช้เเสงเลเซอร์อินฟาเรดที่ทะลุผ่านลงไปใต้ผิวหนังคนเราได้เป็นตัวควบคุมให้อนุภาคนาโนปล่อยยาบำบัดมะเร็งออกมาเพื่อกำจัดก้อนมะเร็ง ศาสตราจารย์ Jeffery Zink กล่าวว่าในการทดลองรักษาด้วยเทคนิคการบำบัดด้วยอนุภาคนาโน ในห้องทดลองหลายครั้ง ทีมงานพบว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีในการทำลายเซลล์มะเร็ง เเม้ในกรณีที่ไม่มีการใช้เเสงเลเซอร์เป็นตัวควบคุมศาสตราจารย์ Jeffery Zink กล่าวว่าเมื่อดูจากผลการทดลองหลายครั้งในหนูทดลองที่ผ่านมา ทีมงานเชื่อว่าการบำบัดมะเร็งด้วยยาต้านมะเร็งโดยใช้เทคนิคอนุภาคนาโนเรืองแสงจะได้ผลในการกำจัดเซลล์มะเร็งในคนทีมนักวิจัยกล่าวว่าในขั้นต่อไป จะต้องทำการศึกษาทดลองเพื่อให้มั่นใจว่าการบำบัดมะเร็งวิธีนี้ปลอดภัยหากใช้บำบัดมะเร็งในคนและเพื่อให้มั่นใจว่าเเสงเลเซอร์สามารถทะลุทะลวงลงไปถึงตัวอนุภาคนาโนบำบัดทุกตัวที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของผู้ป่วยได้

ทีมนักวิจัยในสหรัฐ วิเคราะห์เลือด ระบุผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคต

โพสเมื่อ : 2 January 2014 | No Comments

ทีมนักวิจัยในสหรัฐ วิเคราะห์เลือด ระบุผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคต ทีมนักวิจัยในสหรัฐชี้ว่าระดับไขมันบางชนิดในกระแสเลือดที่ต่ำกว่าปกติสามารถช่วยระบุได้ว่าคุณจะเป็นโรคอัลไซม์เม่อร์สในอนาคตหรือไม่ ในปัจจุบัน วงการแพทย์ยังไม่มีการรักษาโรคอัลไซม์เมอร์ส ที่ได้ผลและการตรวจวินิจฉัยว่า ใครจะเป็นโรคนี้ยังมีวิธีเดียวคือ การแสกนสมองแบบ MRI ที่เสียค่าใช้จ่ายสูง การตรวจเลือดที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานี้จะช่วยให้การวินิจฉัยโรคอัลไซม์เมอร์สง่ายมากขึ้น ทีมนักวิจัยทำการวัดระดับไขมันมากกว่า 140 ชนิดในตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครและพบว่ามีไขมันอยู่ 10 ชนิดที่มีปริมาณน้อยกว่าปกติและตรวจพบในอาสาสมัครที่กลายเป็นโรคอัลไซม์เมอร์สในช่วงห้าปีต่อมา Dr. Mapstone กล่าวว่าระดับไขมันนี้ช่วยทีมวิจัยพยากรณ์ได้แม่นยำถึง 90 เปอร์เซ็นต์ว่าใครจะเป็นโรคอัลไซม์เมอร์สบ้างแต่เขาคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไขมันในกระแสเลือดเหล่านี้บางตัวอาจเปลี่ยนแปลงในกรณีของการเกิดโรคชนิดอื่นๆ และทีมนักวิจัยยังไม่ได้ศึกษาในประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องวิเคราะห์กันต่อไป นักวิจัยยกตัวอย่างว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในผู้สูงวัยและผลการวิจัยชิ้นอื่นๆ ที่ผ่านมาชี้ว่าความผิดปกติในระบบเผาผลาญพลังงานมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคความจำเสื่อมในผู้สูงวัย แต่ข้อมูลที่ได้ จากผลการตรวจเลือดนี้ ยังไม่มีประโยชน์มากนัก เพราะวงการแพทย์ ยังไม่มีวิธีรักษาโรคอัลไซม์เมอร์ส

การตรวจเลือดแบบใหม่ ช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ก่อนวัยอันควร

โพสเมื่อ : 2 January 2014 | No Comments

การตรวจเลือดแบบใหม่ ช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ก่อนวัยอันควร การตรวจเลือดนี้เป็นการตรวจวัดระดับโปรตีนสี่ชนิดที่ช่วยบ่งบอกโอกาสการเกิดโรคต่างๆ นักวิทยาศาสตร์ใช้ระดับโปรตีนเหล่านี้เป็นตัววัดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ รวมทั้ง มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจและโรคอื่นๆ สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในการศึกษานี้คือระดับโปรตีนต่างๆ ที่ตรวจพบในกระเเสเลือดช่วยให้นักวิจัยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในระยะสั้นแม้เเต่ในคนที่สุขภาพปกติและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ นักวิจัยกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อระบุว่าโปรตีนตัวไหนบ้าง ที่เป็นตัวยืนยันสาเหตุชัดเจนของการเสียชีวิต เขาชี้ว่ามาถึงขณะนี้ การตรวจเลือดหาระดับโปรตีนดังกล่าวยังไม่เป็นประโยชน์มากนัก และอาจจะเป็นอันตรายได้และเขากล่าวเสริมว่าการตรวจเลือดเพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในระยะสั้นนี้ก่อให้เกิดคำถามทางจรรยาบรรณ คงไม่มีใครอยากรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติที่จะเสียชีวิตภายในไม่กี่ปีข้างหน้า หากไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่อยากรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงมากแค่ไหนเพราะรู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้ นักวิจัยกล่าวว่าในทางอุดมคติแล้ว การตรวจวิเคราะห์เลือดนี้จะสามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรได้ด้วยการตรวจหาสาเหตุให้เเคบลงและหาช่องทางแทรกแซงทางสุขภาพ และคาดว่า คาดว่าอาจจะมีการพัฒนาวิธีการทดสอบเฉพาะทางออกมาให้วงการแพทย์ได้ใช้ภายในห้าปีข้างหน้า

ทีมวิจัยอเมริกัน ร้องหยุดการใช้สารเคมี ที่เป็นเหตุทำให้เด็กมีความบกพร่องด้านสมอง

โพสเมื่อ : 2 January 2014 | No Comments

ทีมวิจัยอเมริกัน ร้องหยุดการใช้สารเคมี ที่เป็นเหตุทำให้เด็กมีความบกพร่องด้านสมอง ทีมวิจัยอเมริกันเร่งเร้าให้ทางการประเทศต่างๆ เร่งจัดการกับสารเคมีอุตสาหกรรมที่รู้กันดีว่าเป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กแต่ยังไม่มีการควบคุมดูแล ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของปัญหาความบกพร่องของพัฒนาการทางสมองในเด็ก ซึ่งรวมทั้งอาการสมาธิสั้น ความบกพร่องทางการอ่านและการเขียน โรคสมองพิการและโรคออติสซึ่มอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้สารเคมีอันตรายที่ไม่ได้รับการควบคุมดูแล สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมองกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก  หากเกิดความผิดปกติต่อสมองตั้งเเต่ยังเป็นทารกหรือเด็กเล็ก ระดับไอคิวของเด็กลดลง สมาธิสั้นลงและมีปัญหาทางพฤติกรรมและความบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นความบกพร่องแบบถาวร ทีมนักวิจัยได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ออกกฏหมายที่เข้มงวดมากขึ้นโดยกำหนดให้บริษัทต่างๆ ทำการทดสอบความปลอดภัยของสารเคมีชนิดต่างๆ ก่อนนำออกไปขายในตลาด เช่นเดียวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของยารักษาโรคชนิดใหม่ ทีมนักวิจัยได้เร่งเร้าให้หน่วยงาน International Clearinghouse ทำการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับสารเคมีเเต่ชนิดและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเเก่สาธารณชน ทางด้านสหภาพยุโรปมีกฏหมายควบคุมสารเคมีอันตรายที่เข้มงวดและมีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสมถูกห้ามขายในสหภาพยุโรปแต่ถูกนำไปขายในบรรดาประเทศที่กฏหมายควบคุมสารเคมีอันตรายที่ไม่เข้มงวดเพียงพอ

นักวิจัยชาวดัตช์ พบว่าสาร flavanol ในช็อคโกแลตดำ มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจ

โพสเมื่อ : 2 January 2014 | No Comments

นักวิจัยชาวดัตช์ พบว่าสาร flavanol ในช็อคโกแลตดำ มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจ นักวิจัยพบว่าสาร flavanol เป็นสารธรรมชาติในช็อคโกแลตที่ช่วยเพิ่มรสชาดแก่ช็อคโกแลตดำและยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจ นอกจากรสชาดจะอร่อยเเล้ว ทีมนักวิจัยยังค้นพบว่าช็อคโกแลตดำ ช่วยป้องกันโรคหัวใจได้สองทาง ประการเเรก ช็อคโกแลตดำช่วยสร้างความยืดหยุ่นแก่หลอดเลือดที่เริ่มแข็งตัวและประการที่สองช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเกาะตัวภายในผนังหลอดเลือด อาการทั้งสองอย่างนี้จะนำไปสู่การอุดตันของหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ ทีมนักวิจัยชาวดัตช์ กล่าวว่าในการศึกษา ทีมนักวิจัยเติมสารเฟลวินนอในปริมาณเท่ากันลงไปในทั้งช็อคโกแลตนมเละช็อคโกแลตดำ ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับปริมาณสารเฟลวินนอไม่เเตกต่างกันแต่พวกเขากลับเลือกรับประทานช็อคโกแลตดำมากกว่าช็อคโกแลตนมเพราะความชอบมากกว่า เขากล่าวว่าสารเฟลวินนอช่วยให้รสชาดของช็อคโกแลตดำดีขึ้น คนจึงชอบและยังช่วยเพิ่มความนิ่มแก่หลอดเลือดทำให้ตอบสนองต่อการไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้น เเละเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองรู้ว่าการรับประทานช็อคโกแลตดำมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจ พวกเขาก็รู้สึกผิดน้อยลงที่เลือกกินช็อคโกเเลตดำตามใจปาก  ในอนาคต ทีมนักวิจัยหวังว่าจะสามารถพัฒนาแนวการบำบัดที่มีประโยชน์ต่อหัวใจเช่นเดียวกับช็อคโกแลตดำ  

หน้า 99 ทั้งหมด 101 หน้าหน้าแรก กลับ96979899100101ถัดไป