NEWS TODAY

ผลการวิจัยเผยว่า การตรวจ mammogram เต้านม เพื่อตรวจหามะเร็ง อาจให้โทษมากกว่าประโยชน์

นักจิตวิทยาบำบัด แนะนำผู้ปกครองลูกแฝด ลองแยกเด็กให้ทำกิจกรรมต่างกัน และไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อคล้ายกันเสมอไป

โพสเมื่อ : 1 January 2014 | No Comments

นักจิตวิทยาบำบัด แนะนำผู้ปกครองลูกแฝด ลองแยกเด็กให้ทำกิจกรรมต่างกัน และไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อคล้ายกันเสมอไป ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาของฝาแฝด Joan Friedman  กล่าวว่า แฝดเหมือนผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะผูกพันซึ่งกันและกันมากกว่าแฝดเหมือนชายที่มักมีสัญชาตญาณแข่งขันกันชัดเจนมากกว่า ความยากของการใช้ชีวิตของคู่แฝดบางคู่คือการสร้างความรู้สึกสมบูรณ์ในตัวเองเมื่อคู่แฝดไม่ได้อยู่เคียงข้างอีกต่อไป คู่แฝดหญิง Nazy และ Ranah Farkhondeh เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ทั้งคู่โตมาด้วยกัน เรียนมาด้วยกัน และใช้ชีวิตร่วมอยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่เด็ก Nazy Farkhondeh กล่าวว่า เธอจะรู้สึกแปลกๆ เมื่อฝาแฝดของเธอไม่เห็นพ้องต้องกันในบางเรื่อง ซึ่งเธอบอกว่า เราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันทุกอย่างก็ได้  แต่แค่ก็หงุดหงิดว่าทำไม่คนที่ใกล้ชิดที่สุดคิดไม่เหมือนเรา ซึ่งนักจิตบำบัด จึงได้ให้ข้อแนะนำกับคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองของเด็กแฝดไว้ว่า ลูกแฝดไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน หรือทำอะไรเหมือนๆกันตลอดเวลาก็ได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cambridge พบว่า คนที่ขาดพลังทางสังคม มักอ่อนล้า หมดพลังในการทำงาน

โพสเมื่อ : 1 January 2014 | No Comments

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cambridge พบว่า คนที่ขาดพลังทางสังคม มักอ่อนล้า หมดพลังในการทำงาน นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Cambridge ในอังกฤษ ได้วิจัยแล้วพบว่า คนที่ขาดพลังทางสังคม หรือคนที่เชื่อว่าตนเองอยู่ในสภาวะที่ต้อยต่ำ มักจะเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน และยังทำให้รู้สึกอ่อนล้า หมดเรี่ยวแรงในการทำงาน โดยนักวิจัยได้ให้คำนิยามความหมายของความรู้สึก “มีพลังทางสังคม” ว่าหมายถึงการสามารถควบคุมทรัพยากรในชีวิตของตนเองและผู้อื่น และเป็นผลให้สามารถกำหนดชีวิตและอนาคตของตนเองได้ นักวิจัยลองให้กลุ่มทดลองตอบคำถามซึ่งช่วยบ่งชี้การมองสถานะทางสังคมของตนเอง เช่น “ฉันจะสามารถทำให้คนอื่นรับฟังในสิ่งที่จะพูดได้หรือไม่” และลองให้ผู้ตอบคำถามยกของหลังจากนั้น ซึ่งนักวิจัยได้พบว่าผู้ที่ตอบคำถามที่สะท้อนความเชื่อว่าตนขาดพลังทางสังคมนี้ จะรู้สึกว่าของที่ตนยกหนักกว่าความเป็นจริง เมื่อเทียบกับผู้ที่มีความเชื่อมั่นในฐานะและพลังทางสังคมของตนเอง

หน้า 101 ทั้งหมด 101 หน้าหน้าแรก กลับ9899100101