ข่าวสุขภาพ - ความดันโลหิตสูง - มะเร็ง - หลอดเลือดหัวใจ - หัวใจ - เบาหวาน - ไตวาย

วิธีดูแลตัวเองจากโรคติดต่อไม่เรื้อรัง 5 โรค

วิธีดูแลตัวเองจากโรคติดต่อไม่เรื้อรัง 5 โรค

โรคติดต่อไม่เรื้อรังนั้นมักถูกเข้าใจว่าน่าจะเป็นโรคของประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ โรคติดต่อไม่เรื้อรัง 5 โรคนี้เป็นปัญหาของประเทศกำลังพัฒนาต่างหาก เพราะขาดความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ อีกทั้งยังต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากด้วย โรคทั้งห้านี้ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยโรคเหล่านี้มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี แล้วยังเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตหรือพิการเพิ่มขึ้นด้วยนะ

สาเหตุของโรคทั้งห้าชนิดนี้ มักเป็นบุคคลที่ชอบทานอาหารหวานจัด เค็ม หรือมีไขมันสูง ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ มีความเครียดมากแล้วไม่ค่อยรู้จักการผ่อนคลายกับทั้งยังขาดการออกกำลังกาย ฯลฯ จึงทำให้เป็นโรคอ้วนตามมา การที่มีไขมันสะสมในช่องท้องมากนี้ ไขมันจะแตกตัวเป็นกรดไขมันจะแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระเข้าสู่ตับ ส่งผลให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีนัก จึงเป็นต้นเหตุของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต หัวใจวาย ตับวาย ไตวาย และอาจเสียชีวิตได้

หากจะวัดกันที่ดัชนีรอบเอวจะพบว่ารอบเอวที่เพิ่มขึ้นทุก 5 เซนติเมตรจะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นถึง 3-5 เท่า หมายถึงว่ายิ่งพุงใหญ่เท่าไรก็ยิ่งตายเร็วเท่านั้น โรคเกณฑ์การจำแนกว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงของคนไทยก็คือ หากผู้ชายมีรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตรขึ้นไป และผู้หญิงมีรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตรขึ้นไป รวมกับปัจจัยอีก 2 ใน 4 อย่างนี้ได้แก่ มีความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 130/85 ม.ม.ปรอทขึ้นไปหรือกำลังกินยาลดความดันอยู่ , มีน้ำตาลขณะอดอาหารสูงตั้งแต่ 100 มก./ดล. ขึ้นไป มีระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงตั้งแต่ 150 มก. / ดล.ขึ้นไป หรือระดับไขมันเอชดีแอลโคเลสเตอรอลในผู้ชายต่ำกว่า 40 มก. / ดล. ในผู้หญิงต่ำกว่า 50 มก. / ดล. หากมีปัจจัยร่วมกันสองประการนี้ก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงได้แล้ว

และหากยังไม่รักษาตัวให้ดีขึ้นก็จะเปิดโอกาสให้เป็นโรคร้ายอื่น ๆ ตามมา ท่านที่กำลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงควรใส่ใจกับการดูแลวิธีการใช้ชีวิตและปรับพฤติกรรมด้วยการดูแลสุขภาพของคุณเองดังต่อไปนี้
– ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีดัชนีมวลกาย หรือ BMI อยู่ในช่วง 18.5 – 22.9 และ ผู้ชายควรมีรอบเอวน้อยกว่า 90 ซม. และน้อยกว่า 80 ซม. ในผู้หญิง
– เลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง น้ำตาลมาก เค็มมาก แล้วทานผักผลไม้ไม่หวาน และธัญพืชให้มากขึ้น
– ผู้ที่เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว ควรรักษาตัวเองและทำตามแพทย์อย่างเคร่งครัด
– ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
– งดดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ รวมทั้งไม่เข้าไปอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่ด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *