Tags : มะเร็งโพรงจมูก

“ลุง สัมฤทธิ์ เรืองแสง” อายุ 78 ปี ป่วยเป็น มะเร็งที่โพรงจมูก

แพทย์เผย….โรคมะเร็งที่รักษาให้หายได้!

โพสเมื่อ : 8 April 2014 | No Comments

แพทย์เผย….โรคมะเร็งที่รักษาให้หายได้! แพทย์ที่รักษาโรคมะเร็งชี้ว่า ยังมีโรคมะเร็งหลายๆอย่างที่สามารถรักษาให้หายได้ หรือไม่ก็ช่วยให้ ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตอยู่ได้เท่ากับคนปกติที่อยู่ในวัยเดียวกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับโรคมะเร็งที่พบ เพราะโรคมะเร็งแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันมาก และก็ขึ้นอยู่ที่การรักษา และระยะที่พบด้วย วันนี้เรามาดูชนิดของมะเร็ง ที่แพทย์ชี้ว่าสามารถรักษาให้หายได้กันค่ะ! – มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมป์โฟ ไซติค ลิวคีเมีย – มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอร์ดกิ้น – มะเร็งไตในเด็กชนิด วิมส์ ทูเมอร์ – มะเร็งลูกอัณฑะ – มะเร็งกระดูก ชนิด อ๊อสติโอเจนนิค ซาร์โคม่า –

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

โพสเมื่อ : 8 April 2014 | No Comments

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง “โรคมะเร็ง” เป็นโรคที่คนไทยหรือคนทั่วโลกรู้จัก และเกรงกลัวโรคนี้กันเป็นอย่างมาก แต่จะรู้ไหมว่าสาเหตุของการเกิดขึ้นของโรคมะเร็งมาจากไหน และมีสาเหตุจากอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำแนะนำและเกร็ดความรู้ดีๆ เพื่อให้เข้าใจในเรื่อง “มะเร็ง” และหันมาดูแลสุขภาพ หาทางป้องกันตนเองให้ห่างจากโรคมะเร็งกันค่ะ มารู้จักโรคมะเร็งกันก่อนค่ะ! โรคมะเร็ง หมายถึง โรคที่เซลล์หรือเนื้อเยื่อของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงแบ่งตัวแบบกระจายอย่างรวดเร็ว โดยอาจลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงหรือแพร่กระจายไปตามอวัยวะที่สำคัญต่าง ๆ โรคมะเร็งจะไม่ติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง โรคมะเร็งบางชนิดอาจจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น มะเร็งเต้านม ถ้ามีประวัติครอบครัวเคยเป็นในแม่พี่สาวหรือน้องสาว ก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในผู้หญิงคนนั้นสูงกว่าคนทั่วไปเล็กน้อย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้น ยังไม่มีอะไรที่ทราบกันได้แน่ชัด แต่สิ่งกระตุ้นและส่งเสริมมะเร็ง มีสาเหตุดังนี้ค่ะ 1. เชื้อโรคบางชนิด เช่น เชื้อไวรัส