ข่าวสุขภาพ - มะเร็ง

สัญญาณอันตรายที่บอกว่าคุณอาจเป็นโรคมะเร็ง

สัญญาณอันตรายที่บอกว่าคุณอาจเป็นโรคมะเร็ง

นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นคนมา สถิติคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับที่หนึ่ง แล้วก็ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากทุกปีด้วย แม้บางคนจะเชื่อว่าโรคนี้เป็นโรคกรรมเวรอะไรก็ไม่รู้ได้ แต่ความจริงแล้วโรคนี้มีบ่อเกิดมาจากการพฤติกรรมของตนเองทั้งสิ้น หากไม่อยากเป็นมะเร็งแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำให้ปฏิบัติตัวดังนี้คือ

หมั่นออกกำลังหายเป็นประจำ ทำจิตใจให้สบาย สดใสเสมอ ทานผักและผลไม้สดให้มาก รับประทานอาหารให้มีความหลากหลาย และพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายทุกปี นอกจากนี้ยังควรงดเว้นพฤติกรรมที่อาจทำให้เป็นบ่อเกิดของมะเร็งด้วย ได้แก่การงดเว้นการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา มั่วเซ็กซ์ ไม่ออกแดดจัด และไม่กินปลาน้ำจืด หอย หรือสัตว์น้ำจืดดิบ ๆ ด้วย

ควรสังเกตความผิดปกติของร่างกายตัวเองไว้ หากมีสัญญาเตือนอย่างใดอย่างหนึ่งในเจ็ดข้อนี้แล้วควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจให้ละเอียด หากพบว่าเป็นมะเร็งจะสามารถตรวจรักษาหายได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

1. มีการขับถ่ายที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนแปรไปจากเดิม

2. เป็นแผลไม่ยอมหาย

3. ร่างกายมีตุ่ม มีก้อน ขึ้นมา

4. กลืนอาหารไม่ได้หรือกลืนได้ลำบาก

5. ตามทวารต่างๆ มีเลือดไหลออกมา

6. ไฝหรือหูดที่มีอยู่เดิม มีลักษณะเปลี่ยนไป

7. เสียงแหบเรื้อรัง ไอไม่ยอมหาย

คนเราทุกคนนั้นมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมาได้เมื่อไร หากเมื่อใดที่ร่างกายแข็งแรงพอ เซลล์มะเร็งก็จะถูกทำลายไปเอง การเป็นมะเร็งนั้นจึงเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าคน ๆ นั้นมีความบกพร่องในการใช้ชีวิตอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม อาหาร หรืออื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณด้วย ดังนั้นนอกจากการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไว้เสมอแล้ว ควรรู้จักดูแลอารมณ์ จิตใจและความเครียด ความเจ็บปวดในอดีตด้วย มิให้กลายเป็นปัญหาทำให้ร่างกายมีสภาวะกรดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นการกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งกระจายตัวได้

ของฝากสุดท้าย การหายใจเข้าออกลึก ๆ ช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นจนถึงระดับเซลล์ จึงเป็นการทำลายการเกิดของเซลล์มะเร็งด้วยอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี และสามารถทำได้ทุกวันและทุกคนด้วยนะคะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *