ข่าวสุขภาพ - วัณโรค - หัด - หัดเยอรมัน - หิด - อีสุกอีใส - ไข้หวัด - ไข้หวัดใหญ่

ความสำคัญของการล้างมือ

ความสำคัญของการล้างมือ

มือเป็นอวัยวะที่ช่วยให้ร่างกายเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ทั้งกิจวัตรส่วนตัว ทำงาน และช่วยเหลือดูแลผู้อื่นด้วย แต่ก็มือนี่เองเช่นกันที่อาจนำเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ด้วย และยังแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างมือ แต่ไปจับราวโหนรถไฟฟ้า ลูกบิดประตู ราวบันไดเลื่อน ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นการกระจายเชื้อโรคแทบทั้งนั้น ซึ่งโรคร้ายที่ติดต่อจากการสัมผัสนั้นก็ได้แก่

1. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นหวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค หัดเยอรมัน นอกจากจะติดต่อทางลมหายใจแล้ว การหยิบจับสิ่งของใช้ร่วมกัน ก็สามารถแพร่เชื้อได้ด้วย

2. โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร แพร่กระจายด้วยการที่ใช้มือที่ปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้หยิบจับอาหารเข้าปาก

3. โรคทางการสัมผัส เช่น ตาแดง เชื้อรา แผลอักเสบที่ผิวหนัง หิด เหา เริม

4. โรคติดต่อหลายทาง เช่น อีสุกอีใส อาจติดต่อได้ทั้งลมหายใจและการสัมผัสด้วย

โรคทั้งหมดนี้แม้จะพบได้บ่อย แพร่กระจายเชื้อได้ก็มาก แต่การป้องกันแล้วถือว่าได้ผลและแทบไม่ต้องเสียอะไรเลย ซึ่งก็ได้แก่การล้างมือนั่นเอง การล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันการระบาดของเชื้อได้หลายชนิด การล้างมือให้สะอาดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเลย แค่ใช้น้ำกับสบู่เท่านั้นแล้วล้างให้ทั่วมือให้หมดจด ก็ลดการติดเชื้อได้มากแล้ว ควรหมั่นล้างมือให้เป็นนิสัย ยิ่งโดยเฉพาะก่อนและหลังกิจกรรมเหล่านี้

– หลังการทำงานหนักที่มือต้องสกปรก เช่น การทำสวน ยกของ กวาดบ้าน ล้างห้องน้ำ ฯลฯ

– ก่อนการทำอาหาร หรือก่อนการหยิบอาหารเข้าปากทุกครั้ง

– ก่อนล้างหน้า แปรงฟัน และหลังออกจากห้องน้ำ

– เมื่อต้องการใช้มือสัมผัสจมูก ปาก หรือดวงตา

– ก่อนและหลังการสัมผัสกับผู้ป่วย แต่หากป่วยเสียเองยิ่งต้องล้างมือบ่อย ๆ หลังการเช็ดน้ำมูก จาม ไอ

– ก่อนอุ้มเด็ก หรือก่อนสัมผัสกับเด็ก

– หลังกลับจากนอกบ้าน

– ทำให้เป็นนิสัย ก่อนที่จะหยิบจับสัมผัสร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น รวมไปถึงการอุ้มเด็ก ก่อนป้อนอาหารให้เด็กด้วย

หลังจากนี้ไปก็ควรล้างมือให้เป็นนิสัยตลอดไป เพื่อสุขอนามัยที่ดีของตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *