ข้อเข่าเสื่อม - ความดันโลหิตสูง - ไต - ไตวาย

ปรับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตลดโรคความดันโลหิตสูงได้

ปรับพฤติกรรมและการใช้ชีวิตลดโรคความดันโลหิตสูงได้

ในประเทศไทยเองมีผุ้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่รู้ตัวว่าป่วยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนมากเพราะไม่แสดงอาการออกมา บางรายอาจแค่มึนงง หรือปวดหัวบริเวณท้ายทอย จึงไม่ไปตรวจรับการรักษา เมื่อเป็นนาน ๆ เข้า หลอดเลือดแดงในร่างกายจึงแข็งตัวและตีบตัน เลือดจึงไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ไม่พอ เกิดภาวะหัวใจโต ไตเสื่อม จนไตวายได้ เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกอาจเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ โรคนี้จึงอันตรายมากเพราะเป็นโรคแอบแฝง แต่สามารถคร่าชีวิตเราได้ทุกเมื่อ

ผู้ใหญ่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยด้วยนั้น มีภาวะป่วยเป็นความดันโลหิตสูงถึง 1 ใน 3 คน เสียชีวิตปีละ 1.5 ล้านคนเลยทีเดียว ดังนั้นเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง ควารดูแลตนเองด้วยหลัก 3 ข้อดังต่อไปนี้

1. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่าให้อ้วนเกินไป มีค่า BMI อยู่ระหว่าง 18.5-22.9

2. เลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย รสชาติพอดีไม่ปรุงแต่งมากเกินไปจนเค็ม หวานหรือมัน ชิมอาหารก่อนปรุงทุกครั้ง ทานผักและผลไม้ที่ไม่หวานให้มากขึ้น เลือกอบายมุขทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และน้ำหวานน้ำอัดลมต่าง ๆ ด้วย

3. หมั่นขยับเขยื้อนร่างกายเสมอ ๆ ออกกำลังกายบ่อย ๆ เลือกออกกำลังกายแบบที่ชอบ และนำเอาการออกกำลังกายมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ เดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แทนการใช้รถ ปั่นจักรยานไปทำงาน ทำงานบ้าน หรือทำสวนครัว เป็นต้น

ทั้งสามข้อข้างต้นนี้อย่าว่าแต่ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้เลย ป้องกันได้แทบทุกโรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการล้นเกินได้ด้วยซ้ำ นอกจากนี้แล้วการผ่อนคลายความเครียด และพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ กับการไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็เป็นการป้องกันโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้อีกด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *