ระวังไว้ก่อน กับมะเร็งที่ไต

โพสโดย : pure | วันที่ : 4 July 2014
หมวดหมู่ : ข่าวสุขภาพ, มะเร็ง, มะเร็งปอด, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม

ระวังไว้ก่อน กับมะเร็งที่ไต

มะเร็งไตเป็นโรคที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยกันเหมือนมะเร็งอื่น ๆ อย่าง มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ มากนัก ในประเทศไทยนั้นมีผู้ชายป่วยเป็นมะเร็งไต 1.6 รายต่อแสนคน และผู้หญิง 0.8 รายต่อประชากรแสนคน พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ 50-70 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่จะมาตรวจพบมะเร็งไตเพราะมารักษาโรคอื่นๆ

อาการของมะเร็งไตนั้น พบได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ปัสสาวะเป็นเลือด ปวดบริเวณเอว คลำพบก้อนที่เอวซีด เบื่ออาหาร มีไข้เรื้อรัง น้ำหนักลด สามารถแบ่งมะเร็งไตออกเป็น สี่ระยะได้แก่ ระยะแรกจะมีขนาดก้อนน้อยกว่าเจ็ดเซนติเมตร ยังไม่ลุกลาม และจะโตขึ้นกว่าเจ็ดเซนติเมตรแต่ยังอยู่ในไตเป็นระยะที่สอง ส่วนระยะที่สามเริ่มลุกลามไปยังหลอดเลือดดำ หรือกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลือ ในระยะที่สุดจะลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงแล้ว ได้แก่ ต่อมหมวกไต ปอด ตับ กระดูก

ซึ่งแนวทางการรักษามะเร็งไต ก็ได้แก่ การผ่าตัด สำหรับมะเร็งไตระยะที่ 1-2 การฉายรังสีเพื่อเป็นการบรรเทาอาการ การใช้ยาเคมีบำบัด เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่อวัยวะอื่น ๆ รวมไปถึงการให้ยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในกรณีที่มีการกระจายตัวไปที่อวัยวะอื่นแล้วเท่านั้น และอีกวิธีคือการรักษาแบบเฉพาะเจาะกลุ่มโดยการใช้ยา ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งมีทั้งยากินและยาฉีด และอีกกลุ่มคือยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งกลไลภายในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งไตก็คือการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ ๆ โรคอ้วน รวมทั้งสารเคมีบางอย่างเช่น ใยหิน แคดเมียม และพันธุกรรมก็มีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งชนิดนี้ได้เช่นกัน ผู้ที่อาการความผิดปกติของร่างกายดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะหากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ไตแล้ว การเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุดก็จะทำให้มีโอกาสหายขาดได้เร็วที่สุดนั่นเอง

 

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น