Tags : สูบบุหรี่

9 โรคใหม่มีสาเหตุจากบุหรี่ !!!

วัตถุประสงค์ของวันงดสูบบุหรี่โลก

โพสเมื่อ : 13 August 2014 | No Comments

วัตถุประสงค์ของวันงดสูบบุหรี่โลก วันงดสูบบุหรี่โลกนั้นจะจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 31 พฤษภาคม เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นถึงอันตรายของการสูบบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ด้วย รวมไปถึงผู้ที่รับควันบุหรี่มือสองทั้งหลาย การประกาศวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่ได้เลิกเสีย และให้รัฐบาลของแต่ละประเทศรวมไปถึงประชาชนทั้งโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลิกสูบบุหรี่ไปพร้อม ๆ กันด้วย ซึ่งรัฐบาลไทยเองก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยนานาชนิดจากบุหรี่ จึงได้รณรงค์ให้ประชากรไทยเลิกสูบบุหรี่โดยได้มีการพิมพ์คำเตือนและโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซองมานานแล้ว รวมไปถึงยังมีกฎหมายที่คุ้มครองสุขภาพของประชาชนด้วยได้แก่ – ให้เขตปลอดบุหรี่ที่แท้จริงคือ รถยนต์โดยสารประจำทาง ทั้งแบบแอร์และแบบธรรมดา แท็กซี่ทุกชนิด ตู้รถไฟปรับอากาศ โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สาธารณะ รวมไปถึงโรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องสมุด สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหากจะสูบต้องสูบในที่ที่จัดไว้เฉพาะในเขตสูบบุหรี่เท่านั้น –

ยิ่งสูบบุหรี่ยิ่งเพื่อความเสี่ยงติดเชื้อวัณโรคได้มากเท่านั้น

โพสเมื่อ : 13 August 2014 | No Comments

ยิ่งสูบบุหรี่ยิ่งเพื่อความเสี่ยงติดเชื้อวัณโรคได้มากเท่านั้น การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแทบทั่วทั้งร่างกาย โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ ปอด กล่องเสียง ทำให้เกิดมะเร็งได้แทบทุกส่วนดังกล่าว เรื่องไปจนถึงมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งในระบบอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อวัณโรคได้อีกด้วย เพราะการสูบบุหรี่จะทำให้เม็ดเลือดขาวตายเพิ่มขึ้น ร่างกายจึงมีภูมิต้านทานลดลง อีกทั้งสารพิษจากควันบุหรี่จะทำลายเนื้อปอด การขจัดเชื้อโรคของเยื่อบุหลอดลมและปอดอ่อนแอ หากผู้สูบบุหรี่ได้รับเชื้อวัณโรคที่อาจปลิวปะปนในอากาศก็อาจติดเชื้อจนกลายเป็นวัณโรคได้ แม้จะเป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่และเลิกสูบแล้วก็ตาม ก็ยังพบว่าติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่เคยสูบเลยอยู่ดี ยิ่งเคยสูบมานานเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากเท่านั้น พบว่าผู้ที่เสียชีวิตจากวัณโรคเป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่ แม้แต่เด็กเล็กที่อยู่ในบ้านที่มีผู้สูบบุหรี่ก็อัตราความเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรคมากกว่าเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปด้วย ในส่วนของผู้ป่วยวัณโรคนั้น หากหยุดสูบบุหรี่ ก็จะช่วยให้ร่างกายตอบสนองการรักษาทางการแพทย์ได้ดีขึ้น โรคจะหายเร็วขึ้น อาการไอจะลดลงอย่างรวดเร็ว อัตราการแพร่เชื้อสู่คนใกล้ชิดก็จะพลอยลดลง เนื้อปอดที่ถูกทำลายจากเชื้อวัณโรคจะลดน้อยลง โรคจึงหายเร็วและเป็นปกติได้ในเร็ววัน ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เป็นวัณโรคแต่อยากเลิกบุหรี่นั้น ก็ขอให้ทำใจให้เข้มแข็ง

แม้จะเป็นการสูบบุหรี่อย่างฉลาดแต่ก็ทำลายสุขภาพอยู่ดี

โพสเมื่อ : 13 August 2014 | No Comments

แม้จะเป็นการสูบบุหรี่อย่างฉลาดแต่ก็ทำลายสุขภาพอยู่ดี ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการสูบบุหรี่ เราควรมาทำความเข้าใจกันถึง เรื่องของระบบการหายใจของเราก่อนดีกว่า ทางเดินหายใจส่วนบนนั้นประกอบไปด้วยส่วนของ จมูก โพรงอากาศข้างจมูกและคอหอย ส่วนทางเดินหายใจส่วนล่างนั้นประกอบไปด้วย กลอ่งเสียง หลอดลมใหญ่ในคอ หลอดลมที่มีขนาดลดหลั่นกันลงมา และถุงลม เวลาที่เราหายใจเข้าไปตามปกติจะมีอาการเข้าประมาณประมาณร้อยละ 70 สู่ถุงลมเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซ ส่วนอีกร้อยละ 30 ที่เหลือจะอยู่ในหลอดลม ทั้งควันและฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่หายใจเข้าไปจะอยู่ในบริเวณหลอดลม ซึ่งจะขับสิ่งที่คั่งค้างออกโดยมีเมือกและขนเล็ก ๆ ดักจับเอาไว้ หากมีมากก็จะไอออกมาเป็นเสมหะ ซึ่งควันและฝุ่นละอองบางอย่างอาจตกค้างอยู่ในหลอดลมฝอยทำให้เกิดการอักเสบอ่อนเรื้อรัง ต่อมมูกก็จะโตขึ้นและหลั่งมูกมากขึ้น ทำให้หายใจไม่สะดวก เรียกว่าภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจเรื้อรัง ทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซมีปัญหา

รณรงค์สร้างครอบครัวไร้ควันบุหรี่

โพสเมื่อ : 18 July 2014 | No Comments

รณรงค์สร้างครอบครัวไร้ควันบุหรี่ มีผลการวิจัยพบว่า เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่มีผู้ปกครองหรือคนในบ้านสูบบุหรี่นั้น กว่าร้อยละ 40 เมื่อโตขึ้นจะกลายเป็นคนที่สูบบุหรี่ด้วย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้เด็กสูบบุหรี่ก็คือ ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ต้องเลิกบุหรี่ให้ได้ก่อน เด็กจึงจะทำตาม นอกจากนี้แล้วยังควรสอดส่องคนอื่นไม่ให้มาสูบบุหรี่ในสนามเด็กเล่น โรงเรียน ศูนย์เลี้ยงเด็ก รวมไปถึงสถานที่ปลอดควันบุหรี่อื่น ๆ อีกทั้งยังไม่ควรพาเด็กเข้าไปในสถานที่ที่มีการอนุญาตให้สูบบุหรี่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร หรือสถานที่ใด ๆ หากลูกๆ เริ่มไปสูบบุหรี่เข้าแล้ว อยากช่วยให้เข้าเลิกก็ต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันคือ 1. ชวนลูกคุยทำความเข้าใจถึงผลร้ายของการสูบบุหรี่ อีกทั้งการสูบบุหรี่ก่อนอายุ 18 ปีนั้นก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วย 2. ดูแลและให้เวลาลูกอย่างใกล้ชิด

โรคถุงลมโป่งพอง เป็นได้ก็สุขได้

โพสเมื่อ : 26 June 2014 | No Comments

โรคถุงลมโป่งพอง เป็นได้ก็สุขได้ แม้ว่าโรคถุงลมโป่งพอง หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั้น จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีอาการทุเลาลง หรือกำเริบน้อยลงไม่ได้ เพราะจุดเริ่มต้นของโรคนี้เกิดจากการสูบบุหรี่มานาน จึงระคายเคืองเยื่อบุผิวของหลอดลมจนอักเสบ หากเป็นแล้วเราก็ต้องจัดการดูแลสุขภาพของเราให้ดี ด้วยการปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้ 1. หยุดสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด เพราะนี่คือต้นเหตุของโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควันหรือไอสารเคมีที่สร้างความระคายเคืองต่อปอดและหลอดลม เพราะผู้ป่วยโรคนี้จะมีความไวต่อสารกระตุ้นเหล่านี้มาก ทำให้หลอดลมตีบเฉียบพลันได้ 2. อาหารประเภทแป้งให้พลังงานน้อยกว่าไขมัน แต่จะได้คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาผลาญมากกว่า ทำให้ระบบการหายใจต้องทำงานหนักขึ้น ควรทานไขมันที่ดีมีคอเลสเตอรอลต่ำ มีไขมันอิ่มตัวต่ำได้แก่ ปลาที่มีกรดไขมันโอเม้าสาม ช่วยต้านการอักเสบ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันข้าวโพด น้ำมันมะกอก และโปรตีนคุณภาพสูงอย่างเนื้อปลา ไข่ขาว

หลังทานอาหารอิ่ม ๆ อย่าทำแบบนี้!!!

โพสเมื่อ : 19 May 2014 | No Comments

หลังทานอาหารอิ่ม ๆ อย่าทำแบบนี้!!! 1. อย่าเพิ่งสูบบุหรี่ เพราะจากการทดลองพบว่าการสูบบุหรี่หลังอาหารนั้น เท่ากับการสูบบุหรี่ยามปกติถึงสิบมวนเลยทีเดียว ดังนั้นโอกาสการเป็นมะเร็งจึงสูงขึ้น 2. อย่าเพิ่งทานผลไม้หลังอาหาร ให้ทานในช่วงเวลาหลังอาหารไปแล้ว 1-2 ชั่วโมงจะดีกว่า 3. อย่าเพิ่งดื่มน้ำชา เพราะใบชามีความเป็นกรดสูง จึงทำให้โปรตีนในอาหารกระด้างขึ้น จึงย่อยยาก 4. หลังอิ่มใหม่ ๆ อย่าเพิ่งขยายเข็มขัด เพราะจะทำให้ลำไส้ขยับตัวไม่ปกติ และทำให้ลำไส้ทำงานไม่ปกติได้ด้วย 5. หลังการอิ่มข้าว อย่าเพิ่งอาบน้ำ เพราะเลือดจะไหลเวียนไปที่มือและเท้า จึงทำให้เลือดบริเวณท้องไหลเวียนไม่ดี จึงส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่ดีด้วย

รู้ทั้งรู้.. แต่เธอก็จะสูบต่อไป

โพสเมื่อ : 2 May 2014 | No Comments

รู้ทั้งรู้.. แต่เธอก็จะสูบต่อไป จากรายงานของสำนักข่าวซั่งไห่ เดลี่ ชี้ว่าหญิงสาวชาวเซี่ยงไฮ้นั้นสูบบุหรี่มากขึ้น เพราะต้องการหนีความเศร้า ความกดดันและสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จากรายงานภายในที่ประชุมหน่วยโรคมะเร็งปอดนานาชาติแห่งมหานครเซี่ยงไฮ้ เผยว่ามีหญิงเซี่ยงไฮ้ร้อยละ 3.7 ที่สูบบุหรี่แต่ขณะนี้ตัวเลขพุ่งทะยานขึ้นไปเป็นร้อยละ 4.8 แล้ว  โดยผู้สันทันกรณีเผยว่าต้นเหตุมาจากการทำงานหนัก  ความต้องการความตื่นเต้น  อยากสนุกสนาน อยากได้การยอมรับจากเพื่อนฝูงและคนรอบข้าง  พวกเธอจึงสูบบุหรี่มากขึ้น ดังเช่น  ลู่ จยาเฉิน พนักงานโรงแรม วัย 25 ปี บอกว่าเธอสูบบุหรี่ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ตอนอายุได้ 18 ปี  วันที่เริ่มต้นวันนั้นรู้สึกหงุดหงิดเพราะทะเลาะกับแฟน

แพทย์ชี้ การสูบบุหรี่มาก อาจทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์

โพสเมื่อ : 7 April 2014 | No Comments

แพทย์ชี้ การสูบบุหรี่มาก อาจทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ รายงานวิจัยชิ้นล่าสุดของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์ Houston ที่ University of Texas ชี้ว่าการสูบบุหรี่อาจมีผลกระทบต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว หรืออาจทำให้อาการของโรคอัลไซเมอร์แย่ลง การศึกษาที่ว่านี้ทำกับหนูทดลอง แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าผลที่ได้สามารถนำมาปรับใช้กับมนุษย์ได้ โดยเฉพาะการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์คือรูปแบบหนึ่งของอาการความจำเสื่อมซึ่งมักจะเกิดกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะคนที่อายุเกิน 70 ปีขึ้นไป อาการของโรคนอกจากจะเกิดอาการสูญเสียความทรงจำแล้วยังสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์ยังไม่มีทางรักษา ศาสตราจารย์ Claudio Soto แห่งภาควิชาประสาทวิทยา University of Texas อธิบายว่าคณะนักวิจัยได้แยกหนูทดลองที่มีโรคอัลไซเมอร์แบบเดียวกับมนุษย์เป็น

นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า การสูบบุหรี่แต่เช้า จะมีความเสี่ยงต่อโรคร้ายสูง

โพสเมื่อ : 9 January 2014 | No Comments

นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า การสูบบุหรี่แต่เช้า จะมีความเสี่ยงต่อโรคร้ายสูง บุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพแต่ผลการวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่ายิ่งสูบบุหรี่แต่เช้า ผลเสียต่อสุขภาพจะยิ่งรุนแรงขึ้น องค์การอนามัยโลกรายงานว่าบุหรี่ยังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากโรคร้ายต่างๆ แม้ว่าจะสามารถป้องกันได้ก็ตาม ทางองค์การอนามัยโลกประมาณว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคต่างๆจากการบุหรี่ถึงปีละหกล้านรายทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นคนในประเทศรายได้ปานกลางและรายได้น้อย นักวิจัยกล่าวว่า การวิจัยถึงช่วงเวลาของแต่ละวันที่คุณจุดบุหรี่มวนเเรกขึ้นสูบ เป็นตัวช่วยวัดความเสี่ยงของการเกิดโรคจากบุหรี่ได้ หากคุณจุดบุหรี่ขึ้นสูบทันทีหลังจากตื่นนอนก็แสดงว่าคุณติดสารนิโคตินอย่างมาก นิสัยการสูบบุหรี่ตั้งแต่เช้านี้เป็นตัวชี้ที่ดีถึงระดับความสาหัสของการติดบุหรี่ของแต่ละคน วัดได้ดีกว่าการนับจำนวนบุหรี่ที่สูบทั้งหมดในแต่ละวันเสียอีก สารเคมี NNK ตัวนี้ก่อให้เกิดมะเร็งได้ หลังจากที่ร่างกายดูดซึมสารเคมีนี้เข้าไป จะกลายสภาพเป็นสาร NNAL นักวิจัยพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่ทันทีหลังตื่นนอนตอนเช้าจะมีระดับของสารตัวนี้สูงมาก หากมีสารเคมีตัวนี้ในร่างกายปริมาณสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแต่ทีมนักวิจัยยังไม่รู้ว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนหรือมีวิธีลดความเสี่ยงนี้หรือไม่ เขากล่าวว่าทีมงานยังอยู่ในช่วงต้นของการศึกษาวิจัย แต่พวกเขาพบว่าหากพบสารเคมี NNAL ในปัสสาวะ ก็แสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดมากขึ้น ผลการศึกษานี้มาจากการประมวลข้อมูลจากการศึกษาผู้สูบบุหรี่สองพันคน ราวสามสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้สูบบุหรี่เหล่านี้บอกว่าเริ่มสูบบุหรี่มวนแรกของวันในช่วงห้านาทีหลังตื่นนอน อีก 30

หน้า 1 ทั้งหมด 2 หน้า12