Tags : ฟันปลอม

รอบรู้เรื่องฟันปลอม

โพสเมื่อ : 28 September 2016 | 1 Comment

รอบรู้เรื่องฟันปลอม ข้อมูลเกี่ยวกับฟันปลอม ฟันปลอม ถูกทำขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป เพื่อช่วยให้ผู้ใส่ฟันปลอมเคี้ยวอาหาร พูดออกเสียงได้ใกล้เคียงกับปกติ และยังช่วยเพิ่มความสบายใจเมื่อต้องเข้าสังคมกับผู้อื่น ฟันปลอมชนิดถอดได้ในปัจจุบันมี 2 ชนิดคือ 1.ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมบางส่วนซึ่งทำจากวัสดุที่ต่างกันดังนี้ 2.1 ฟันปลอมบางส่วนชนิดทำจากอะคริลิก 2.2 ฟันปลอมบางส่วนชนิดโครงโลหะ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ฟันปลอมถอดได้ชนิดใด ในช่วงแรกผู้ใส่อาจเกิดความรู้สึกไม่สบาย รู้สึกเจ็บหรือไม่เหมือนฟันธรรมชาติ แต่เมื่อคุ้นเคยกับการใส่ฟันปลอมแล้ว จะพบว่าหลายคนมีความสุขกับการรับประทานอาหารหลากหลายชนิด อย่างไรก็ตามผู้ใส่ฟันปลอมอาจพบปัญหาบางประการ เช่น เศษอาหารเข้าไปติดใต้ฟันปลอม การขยับหรือการเลื่อนของฟันปลอม ดังนั้นการทำความเข้าใจถึงปัญหาและวิธีป้องกันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใส่ฟันปลอมเพื่อให้การใช้ฟันปลอมเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะและมีความเหมาะสมมากขึ้น ปัญหาที่อาจพบของผู้ใส่ฟันปลอม – มักพบว่ามีเศษอาหารเข้าไปติดใต้ฐานฟันปลอม ซึ่งอาจทำให้เหงือกระคายเคืองและรู้สึกเจ็บได้