ข่าวสุขภาพ

เด็กเลี้ยงง่าย.. อย่าเพิ่งดีใจ อาจมีอาการออทิสติกได้

เด็กเลี้ยงง่าย.. อย่าเพิ่งดีใจ อาจมีอาการออทิสติกได้

เด็กที่มีอาการออทิสติก มีแนวโน้มเพื่อมากขึ้นทุกประเทศทั่วโลก เป็นอาการที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมสมองจึงทำงานผิดปกติ การจะสังเกตว่าลูกเป็นออทิสติกหรือไม่นั้น ให้ลองสังเกตดูตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆ ..

– เด็กไม่ค่อยสบตา เรียกชื่อไม่หัน

– ดวงหน้าเฉยเมย เหมือนไร้อารมณ์ ไม่ยิ้มไม่หัวเราะ ไม่ชอบให้อุ้ม

– นิ่งเฉยไม่เรียกร้อยความสนใจ ไม่ส่งเสียง เลี้ยงง่าย

– พูดได้เป็นคำ แต่เป็นคำที่ไม่มีความหมาย

– ไม่สนใจของเล่นหรือคนรอบข้าง แต่หากติดของชิ้นไหนแล้วไปดึงออกไม่ได้ จะร้องมาก

– ชี้นิ้วบอกไม่เป็น บอกไม่เป็น มักทำเอง หรือจูงมือพ่อแม่ไปหยิบให้โดยไม่ส่งเสียง

– ชอบมองดูสิ่งที่มีประกายวูบวาบ เช่น เงาวูบวาบ แสงไฟ ของที่หมุนได้

– ชอบเล่นมือ สะบัดมือ หมุนหัว โยกตัว เขย่งเท้าเดิน

– ไม่เข้าใจอารมณ์หรือสีหน้าของผู้อื่น เล่นกับเด็กวัยเดียวกันไม่เป็น

– มักชอบเล่นกับเด็กที่โตกว่าหรือผู้ใหญ่

– ไม่เล่นของเล่นเด็ก แต่ไปเล่นของที่ไม่ควรเล่น จินตนาการไม่เป็น

– แยกแยะอันตรายหรือหลีกหนีอันตรายไม่เป็น เช่น เห็นหมาดุ ๆ เห่าเสียงดังจะวิ่งเข้าไปหา

คุณพ่อคุณแม่จึงจำเป็นต้องสังเกตพัฒนาการของลูกน้อยตามสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก แล้วเปรียบเทียบพัฒนาการทุก ๆ ระยะที่ควรเป็น หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นหรือมีพัฒนาการที่ขัดแย้งกับในคู่มือ

ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม แม้โรคนี้จะไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด แต่การดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบแรกจะเพิ่มความสามารถทางภาษาและสติปัญญาของเด็กได้ เมื่อลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ก็จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *