หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ เบาหวาน » รู้จักเลือกถวายปัจจัยพระสงฆ์ ช่วยรักษาสุขภาพเพื่อกุศลอันยิ่งใหญ่

รู้จักเลือกถวายปัจจัยพระสงฆ์ ช่วยรักษาสุขภาพเพื่อกุศลอันยิ่งใหญ่

โพสโดย : pure | วันที่ : 27 August 2014
หมวดหมู่ : ข่าวสุขภาพ, เบาหวาน

รู้จักเลือกถวายปัจจัยพระสงฆ์ ช่วยรักษาสุขภาพเพื่อกุศลอันยิ่งใหญ่

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า คือบุคคลผู้มีความสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา ดังนั้นเราพุทธศาสนิกชนควรส่งเสริมให้ธรรมฑูตเหล่านี้ได้มีสุขภาพดี มีอายุขัยยืนยาว ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาได้อย่างเต็มศักยภาพไปตลอดชีวิต

ด้วยกิจของสงฆ์และข้อปฏิบัติตามธรรมวินัย ทำให้พระสงฆ์มีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากปุถุชน สุขภาพของท่านจึงสัมพันธ์กับวัตรปฏิบัติ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วัฒนธรรม และความเคยชินของโยมอุปัฎฐากด้วย ทำให้พระสงฆ์ในปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยหลายโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน และโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาอีกมาก

การถวายอาหารสำหรับพระสงฆ์
พระสงฆ์จะฉันอาหารที่ได้จากการบิณฑบาต ไม่เลือกอาหาร ไม่ติดรสชาติอาหาร ฉันพออิ่ม เพื่อให้มีพลังงานในการดำรงชีวิตและปฏิบัติศาสนกิจ ดังนั้นอาหารถวายพระสงฆ์จึงควรเลือกที่มีไขมันต่ำ น้ำตาลน้อย มีผักผลไม้ให้มาก ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการป้องกันโรคภัยเบียดเบียน

การถวายยาสำหรับพระสงฆ์
พระสงฆ์จะฉันอาหารแค่วันละ 1-2 มื้อเท่านั้น คือมื้อเช้าและมื้อเพล ดังนั้นในแต่วันจึงมีช่วงเวลาที่ไม่มีอาหารในกระเพาะยาวนาน ในด้านของแพทย์ผู้รักษาจึงต้องปรับการจ่ายยาให้เหมาะสมกับระยะเวลาการออกฤทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและยา รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจากการฉันยาเมื่อท้องว่าง ยกตัวอย่างเช่น ยาสำหรับรักษาเบาหวาน ซึ่งระดับน้ำตาลในเลือดจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารจึงต้องปรับให้เหมาะสมด้วย เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลได้ตลอดเวลา ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงเกินไป

การถวายสังฆทาน
ความพิจารณาคุณภาพของอาหารและคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการ รวมไปถึงวันผลิตและวันหมดอายุด้วย บ่อยครั้งที่การถวายถังสังฆทานที่จัดชุดไว้ เป็นการถวายอาหารที่ใกล้หมดอายุให้กับหมู่สงฆ์ คุณอาจได้บาปแทนได้บุญ

การถวายรองเท้าที่มีคุณภาพดี
เพราะการเดินเท้าไปโปรดสัตว์ในหลายที่ ทำให้มีโอกาสที่เท้าจะได้รับสิ่งสกปรกหรืของแหลมมีคมทิ่มแทงได้ การถวายรองเท้าที่เหมาะสม แข็งแรง จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุเหล่านั้นได้ และยังช่วยป้องกันเท้าท่านจากการเกิดแผลที่อาจหายยากเนื่องจากเป็นโรคประจำตัวอื่น ๆ อยู่ก่อน เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น