หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ » ภาวะออทิสซึมในเด็ก

ภาวะออทิสซึมในเด็ก

โพสโดย : pure | วันที่ : 7 August 2014
หมวดหมู่ : ข่าวสุขภาพ

ภาวะออทิสซึมในเด็ก

ภาวะออทิสซึม หรือ Autism นั้น เป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมองผิดปกติในเด็ก เด็กเหล่านี้มักจะอยู่แต่ในโลกของตนเอง ไม่สนใจสังคมรอบข้าง เรามักเรียกเด็กที่เป็นโรคออทิสซึมว่า เด็กออทิสติก ซึ่งจะมีความผิดปกติที่แสดงออกมาสามด้านได้แก่

– บกพร่องในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการไม่แสดงสีหน้าท่าทางในการสื่อสารหรือตอบรับผู้อื่น ไม่สบตา เรียกไม่หัน

– บกพร่องในทางการสื่อสาร เช่น ไม่พูด พูดช้า หรือไม่พยายามสื่อสาร พูดตาม หรือพูดสลับคำ

– พฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น การหมกมุ่นกับอะไร ๆ นาน ๆ หรือทำแต่เรื่องซ้ำ ๆ ยึดติดกับขั้นตอนในการทำกิจวัตรประจำวัน เป็นต้น

สาเหตุของโรคออทิสซึ่มนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากหลายปัจจัยรวมกันทั้งเรื่องของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ทำให้สมองผิดปกติทั้งโครงสร้างการทำงาน มักเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์ของแม่ เด็กบางคนอาจแสดงอาการให้เห็นตั้งแต่แรกเกิด แต่บางคนก็จะมีพัฒนาการในระยะแรกเหมือนเด็กทั่วไป

การดูแลเด็กออทิสติกในประเทศไทยนั้น จะเน้นฝึกความสามารถของเด็กเป็นส่วน ๆ ไป โดยให้เด็กทำในสิ่งที่คิดว่าควรทำได้ตามวัย เช่น เรียนรู้เรื่องสีสัน เรื่องรูปทรง การใช้คำพูด การให้เด็กทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ จนเด็กท่องจำได้ ปรับพฤติกรรมโดยการให้รางวัลหรือการทำโทษ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เด็กขาดความเป็นมนุษย์ ขาดทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ไป เช่น ความรักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพ่อกับแม่และเด็ก การแสดงอารมณ์และการสื่อสารที่เหมาะสม การฝึกแต่ในเรื่องการเรียนรู้อย่างเดียว มักจะทำให้เด็กดูคล้ายเด็กปกติ แต่เด็กจะขาดมิติทางสังคม ไม่สดใสมีชีวิตชีวา ไม่เป็นธรรมชาติ รวมไปถึงขาดความคิดสร้างสรรค์ไปด้วย สุดท้ายแล้วเขาก็กลายเป็นเด็กที่โตขึ้นมาขาด ๆ เกิน ๆ

แสดงความคิดเห็น