ตระหนักถึงอันตรายจากวัณโรค

โพสโดย : pure | วันที่ : 14 July 2014
หมวดหมู่ : ข่าวสุขภาพ, วัณโรค, เอดส์, เอดส์ AIDS & เอชไอวี HIV

ตระหนักถึงอันตรายจากวัณโรค   

แม้ทุกวันนี้วิทยาการต่าง ๆ จะก้าวหน้าไปไกลมากแล้ว แต่วัณโรคก็ยังเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของสาธารณสุขทั่วโลกอยู่ดี นั่นเป็นเพราะมีสาเหตุมาจากการระบาดของโรคเอดส์ ความยากจน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการย้ายถิ่นฐานของประชากร วัณโรคจึงมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจากการคาดการณ์นั้นประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นถึงปีละกว่าแสนรายเลยทีเดียว

วัณโรค มีต้นเหตุมาจากเชื้อที่ชื่อว่า Mycobacterium tuberculosis มีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องดูได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น มักติดเชื้อได้กับอวัยวะทุกส่วนแต่ที่เป็นปัญหาและพบได้บ่อยที่สุดก็คือส่วนของปอดนั่นเอง สามารถติดต่อกันได้โดยเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม จะมีเชื้อออกมาปะปนกับละอองของเสมหะหรือน้ำลาย เมื่อผู้ที่อยู่คลกคลีใกล้ชิดสูดหายใจเข้าไปก็จะทำให้เกิดติดเชื้อวัณโรคได้ โดยผู้ป่วยวัณโรคจะสามารถแพร่กระจายเชื้อออกไปสู่ผู้อื่นได้ถึง 10-15 คนเลยเชียว!

อาการที่เป็นที่สังเกตของวัณโรคก็คือ จะไอติดต่อกันถึงสองอาทิตย์ขึ้นไป มีไอออกมากับเสมหะ ร่วมกับอาการเจ็บหน้าอก น้ำหนักลด เบื่ออาหาร และมักมีไข้ตอนบ่าย ๆ เมื่อพบว่ามีอาการเช่นนี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยด่วน แต่ไม่ต้องหนักใจหรือกลัวไปเพราะโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการกินยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เป็นเวลาหกถึงแปดเดือน ก็จะทำให้หายขาดจากโรคนี้ได้

องค์การอนามัยโลกเองก็เห็นความสำคัญในการรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งวัณโรคนี้ แม้แต่ในส่วนของตัวผู้ป่วยเองก็มีส่วนร่วมในการหยุดยั้งได้โดยการพยายามรักษาตัวให้หายให้เร็วที่สุดและป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่น ในส่วนของผู้ให้บริการทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น หมอ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ก็ต้องกระตือรือร้นในการค้นหาตัวผู้ป่วยจากผู้ที่น่าสงสัย รวมไปถึงการให้บริการรักษาให้ได้มาตรฐาน ในส่วนของภาคชุมชนทั้งตัวผู้นำชุมชนและประชาชนเองก็ควรมีควรรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัณโรคนี้ ระดมถ่ายทอดความรู้ และนำมาช่วยกันควบคุมโรคภายในชุมชนด้วย จึงจะเป็นการช่วยกันป้องกันและหยุดยั้งการระบาดของวัณโรคได้อย่างเด็ดขาดค่ะ

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

  1. Connie

    So that’s the case? Quite a releiatvon that is.

    ตอบ