สูตรใหม่เลี้ยงลูก 4 ดี เด็กดีมีความสุข

โพสโดย : pure | วันที่ : 2 July 2014
หมวดหมู่ : ไม่มีหมวดหมู่

สูตรใหม่เลี้ยงลูก 4 ดี เด็กดีมีความสุข

ไม่ว่าเด็กคนไหนก็ต้องการการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นจากผู้ปกครองหรือพ่อแม่กันตั้งแต่เกิดไปจนพึ่งพาตัวเองได้ทั้งนั้น และถ้าเลือกได้เด็กทุกคนก็อยากเป็นที่รักของพ่อแม่ อยากให้พ่อแม่ได้เลี้ยงดูตนเอง แต่ก็เด็กทุกคนก็ใช่จะเหมือนไปกันไปหมด แต่ละคนต่างก็มีปัจจัยที่ต่างกันไป การเลี้ยงเด็กจึงต้องมีสูตรการเลี้ยงเด็กที่ควรคำนึงถึงดังต่อไปนี้ค่ะ

ดีแรก รู้จักเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ได้แก่พื้นฐานของอารมณ์ ซึ่งเป็นผลจากพันธุกรรมของพ่อแม่และสภาพแวดล้อมขณะที่อยู่ในครรภ์และหลังจากเกิดออกมา เด็กแต่ละคนจึงแสดงพฤติกรรมที่แตกต่งกันไป ทั้งที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันหรือเป็นพี่น้องกัน พื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กแบ่งลักษณะเด็กออกได้สี่แบบคือ เด็กเลี้ยงง่าย เด็กเลี้ยงยาก เด็กที่ปรับตัวช้า และเด็กที่มีลักษณะผสมในระดับเฉลี่ยปานกลาง จึงควรทำความเข้าใจลูกของเราให้ดีว่าเขาเป็นแบบไหนกันแน่?

ดีที่สอง รู้จักวิธีเลี้ยงเด็ก รู้ว่าสิ่งที่เด็กต้องการคือความสุข เด็กที่มีความสุขก็คือเด็กที่ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เด็กที่ไม่มีความสุขจะแสดงพฤติกรรมไม่น่ารัก การทำให้เด็กมีความสุขต้องโปรแกรมสมองเด็กโดยการบ่มเพาะจิตใจเด็กผ่านการรับรู้ของเด็กสามแบบคือ การกระทำและการแสดงออก, การสื่อสารและคำพูด รวมไปถึงจิตใจที่ตั้งมั่นคง

ดีที่สาม รู้จักพ่อแม่ บางทีพ่อแม่ก็ต้องหันมามองดูตัวเองด้วยว่าสิ่งที่ให้ลูกไป หรือเลี้ยงลูกไปแบบนั้นด้วยการเข้าใจไปเองว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนั้น เกิดจากอะไรกันแน่ แล้วเป็นสิ่งที่ดีจริงหรือเปล่า การได้กลับมาทบทวนตัวอง ทำความเข้าใจถึงเหตุผลของตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเด็กนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากอีกอย่างหนึ่งค่ะ

ดีที่สี่ รู้จักความโกรธ ความโกรธเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่ง ไม่ผิดอะไรที่จะโกรธ แต่ต้องเรียนรู้และฝึการควบคุมความโกรธให้ดี ยิ่งโดยเฉพาะตัวพ่อแม่เองในขณะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเด็ก หากคุณควบคุมความโกรธได้จะควบคุมโลกได้ทั้งใบเลยทีเดียว เมื่อคุณควบคุมความโกรธตัวเองได้ ลูกคุณก็จะควบคุมมันได้เช่นกัน

แม้เด็กจะดูฉลาดขนาดไหน แต่เขาก็ยังคงเป็นเด็กอยู่ดี ทั้งทางร่างกาย สติปัญญหา อารมณ์และจิตใจ ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก พ่อแม่เองต้องเข้าใจในสิ่งนี้ เพื่อที่จะมีความรักที่ลึกซึ้งในตัวเอง ได้ค่อย ๆ เลี้ยงเค้าให้เติบโต แม้จะลองผิดลองถูกอยู่บ้างกว่าจะเข้าที่เข้าทาง แต่ที่สุดแล้วเขาก็จะเติบโตไปเป็นเด็กที่มีความสุขได้ในที่สุดค่ะ

แสดงความคิดเห็น