ข่าวสุขภาพ - มะเร็ง - มะเร็งปอด - มะเร็งรังไข่ - มะเร็งลำไส้ใหญ่ - มะเร็งเม็ดเลือดขาว

วิธีเลือกทานผัก…ให้ปลอดจากสารเคมีทางการเกษตร

วิธีเลือกทานผัก…ให้ปลอดจากสารเคมีทางการเกษตร

พิษจากสารเคมีทางการเกษตรนั้นทั่วทั้งโลกตระหนักดีกว่าก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายทั้งตัวของเกษตรกรผู้ผลิตเองและไล่ไปถึงผู้บริโภคด้วย ที่ว่าร้ายก็เป็นเพราะว่าสารเคมีทางการเกษตรนี้ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งกระเพาะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งรังไข่และมะเร็งที่ไต เป็นต้น

จากการสุ่มตรวจเลือดของประชาชนโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้ดูระดับของเอนไซม์ อะเซทิล โคลิเนสเทอเรส ในเลือด ซึ่งหากลดต่ำลงหากได้รับสารในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาบาร์เมต พบว่ามีสัสดส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงถึงร้อยละ 54 และจากการศึกษาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าผู้ที่มีระดับเอนไซม์อะเซทิล โคลิเนสเทอเรสต่ำนั้นมีความสัมพันธ์กับสภาวะดีเอ็นเอถูกทำลาย จนอาจกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้ในอนาคต ดังนั้นทั้งเราจึงต้องร่วมมือกันในการทำให้อาหารที่บริโภคนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากเกษตรกรผู้ปลูกจะต้องใส่ใจการผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ ด้วยการหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ พืชผักปลอดสารพิษแล้ว ผู้บริโภคก็ต้องหันมาสนับสนุนอาหารเหล่านี้เช่นกัน ด้วยการเลือกผักมาประกอบอาหารดังต่อไปนี้
– ทานผักให้มีความหลากหลาย หมุนเวียนเปลี่ยนชนิดไปเรื่อย ๆ ยิ่งหากทานเป็นผักพื้นบ้านก็จะยิ่งปลอดภัยจากสารเคมีมากยิ่งขึ้น
– เลือกอาหารหรือผักอินทรีย์จากแหล่งผลิตที่วางใจได้
– เมื่อนำมาปรุงควรลอกเปลือกชั้นนอกทิ้งไปก่อน เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดขาว เพราะใบชั้นนอกจะมีสารเคมีตกค้างมากกว่าใบชั้นใน
– ล้างผักด้วยการแช่น้ำ เช่น เปิดน้ำจากก๊อกให้ไหลผ่านผักโดยตรง 2 นาที หรือจะใช้วิธีแช่ผักในน้ำปูนใส น้ำด่างทับทิม น้ำซาวข้าว น้ำส้มสายชู น้ำเกลือ น้ำยาล้างผัก น้ำผงถ่ายหรือน้ำขี้เถ้า ซัก 10-20 นาที ก็จะช่วยล้างสารพิษออกไปจากผักได้มากขึ้น และให้ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งด้วย
– ปลูกผักกินเอง รับรองว่าปลอดสารพิษแน่นอน

ความปลอดภัยจากสารพิษที่ปนเปื้อนในผักหรืออาหารชนิดต่าง ๆ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง หากแต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะร่วมมือกันนับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนถึงผู้บริโภคด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *