• ข่าวสุขภาพ - ไข้เลือดออก

    อาการของไข้เลือดออกแอฟริกันสองสายพันธุ์ (African Hemorrhagic Fever)

    อาการของไข้เลือดออกแอฟริกันสองสายพันธุ์ (African Hemorrhagic Fever) ไข้เลือดออกจากแอฟริกันนั้นแบ่งออกได้จากสาเหตุของเชื้อไวรัสชนิดด้วยกันได้แก่ Marburg virus และ Ebola Virus ซึ่งจะติดต่อจากคนไปสู่คนจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย และปัจจุบันยังไม่มียารักษาเฉพาะสำหรับไวรัสทั้งสองชนิดนี้ การรักษาทำได้เพียงประคับคองและรักษาไปตามอาการเท่านั้น ซึ่งไวรัส Marburg Virus จะมีเวลาฟักตัวประมาณ 5-9 วัน ส่วน Ebola Virus จะมีเวลาฟักตัวประมาณ 1-21 วัน ไข้เลือดออกแอฟริกันที่เกิดจากเชื้อ Marburg Virus นั้น พบการระบาดทั้งหมดสามครั้ง ครั้งแรกในปี 2510 ที่ประเทศเยอรมันและยูโกสลาเวีย มีผู้เสียชีวิต 7 ราย พบมาในผู้ท่ำทงานในห้องแลปที่สัมผัสกับลิงจากประเทศอูกานดา ส่วนครั้งที่สองนั้น เกิดขึ้นที่ประเทศแอฟริกาใต้ปี 2518 มีผู้ป่วยรายเดียวเป็นชาวออสเตรเลีย คาดว่าผู้ป่วยน่าจะติดเชื้อมาจากซิมบับเว ส่วนการระบาดครั้งที่สามเกิดขึ้นในประเทศเคนยาผู้ป่วยเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสทำงานในโรงน้ำตาลที่อยู่ห่างจากชายแดนเคนยา 40 กิโลเมตรและเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังจากนั้นแพทย์และพยาบาลที่ทำการรักษาผู้ป่วยรายนี้ก็เริ่มแสดงอาการเช่นกัน ในส่วนของไข้เลือดออก Ebola Hemorrhagic Fever…