Tags : ไวรัสโรต้า

พึงระวังโรคไวรัสลงลำไส้ ในเด็กอายุ 1 ขวบ

ป้องกันเด็ก ๆ จากไวรัสโรต้าในฤดูหนาว

โพสเมื่อ : 2 July 2014 | No Comments

ป้องกันเด็ก ๆ จากไวรัสโรต้าในฤดูหนาว โรคถ่ายอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลัน นั้นสาเหตุสำคัญส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสโรต้า พบมากในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่าห้าขวบ และยิ่งพบได้มากที่สุดในกลุ่มเด็กที่มีอายุ 6-12 เดือน เพราะเด็กวัยนี้ชอบหยิบสิ่งของเข้าปาก เชื้อไวรัสโรต้าจึงมักชอบแฝงตัวปนเปื้อนอยู่ตามสิ่งของเหล่านั้น โดยทั่วโลกนั้นมีเด็กที่อายุต่ำกว่าห้าขวบต้องเสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัสชนิดนี้ถึงปีละกว่า 4-6 แสนคนต่อทั่วโลก เป็นปัญหาระดับโลกเลยทีเดียว เพราะการแพร่ระบาดไม่สามารถคาดเดาได้ และจัดการได้ยาก เพราะเชื้อจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่ สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี พบได้ทั้งปียิ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศเย็นลงในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ทำให้เด็ก ๆ ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงกันมากขึ้น ยิ่งโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่มีภูมิต้านทานต่อเชื้อมากเพียงพอ อาการจากไวรัสโรต้าได้แก่ – ถ่ายเป็นน้ำร่วมกับเป็นไข้และอาเจียน หลังจากได้รับเชื้อประมาณ

ดูแลเด็ก ๆ ให้ห่างไกลโรคหวัดลงกระเพาะ

โพสเมื่อ : 13 June 2014 | No Comments

ดูแลเด็ก ๆ ให้ห่างไกลโรคหวัดลงกระเพาะ โรคไวรัสโรต้า หรือโรคหวัดลงกระเพาะนั้น มักจะทำให้เด็กเล็ก ๆ ที่มีอายุน้อยกว่าห้าขวบ มีอาการไข้สูง ท้องเสีย ปวดท้อง ถ่ายเป็นน้ำ จนทำให้ร่างกายขาดน้ำและเสียชีวิตจากโรคนี้กันได้ปีหนึ่งเป็นแสนรายจากทั่วโลกเลยทีเดียว  และในเมืองไทยก็มีเด็กที่เสียชีวิตจากเชื้อนี้เป็นจำนวนมากเช่นกัน  โดยมากเด็กมักจะติดโรคนี้ในช่วงที่มีอากาศเย็น   โรคนี้มีชื่อเรียกกันว่า หวัดลงกระเพาะ หรือ ไวรัสลงลำไส้ เพราะว่าในผู้ป่วยบางรายนั้นจะมีแสดงอาการคล้ายไข้หวัดนำมาก่อนนั่นเอง โรคนี้นั้นพบได้มากที่สุดในเด็กทารกและเด็กเล็ก ๆ ที่อายุน้อยกว่าสองขวบ  หากอายุมากกว่านี้ก็จะพบได้น้อยลง  ส่วนในวัยผู้ใหญ่หรือเด็กโตแล้วนั้นมักจะมีภูมิคุ้มกันโรค  เรียกได้ว่าเด็กเล็ก ๆ ที่เข้าโรงพยาบาลเพราะอาการท้องเสียนั้นเกือบครึ่งนั้นมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโรต้า นี้ได้เลย  และเรียกได้ว่าเด็กทารกแทบทุกคนนั้นเคยติดเชื้อนี้อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งในชีวิต    เชื้อนี้ติดต่อกันได้ง่ายมากเพราะแพร่กระจายได้จากน้ำมูก