Tags : ไหมขัดฟัน

แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างไร?

โพสเมื่อ : 11 February 2016 | No Comments

แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างไร? วิธีการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน วิธีการดูแลสุขอนามัยช่องปากที่ดีที่สุด คือ การแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันจะข่วยกำจัดคราบเหนียวๆที่เรียกว่า “คราบแบคทีเรีย (Plaque)” ซึ่งมักสะสมอยู่ตามเหงือกและฟัน คราบแบคทีเรียเหล่านี้ทำให้เกิดกรดและสารพิษที่ทำลายเหงือกและฟัน การใช้น้ำยาบ้วนปากจะช่วยลดคราบแบคทีเรียได้ ควรปรึกษาทันตแพทย์ หากไม่แน่ใจว่าควรเลือกน้ำยาบ้วนปากชนิดใด แนวทางที่จะช่วยการแปรงฟัน ให้ได้ผลสูงสุด – ควรแปรงฟันอย่างน้อย 2 นาที วันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันที่ผสมฟลูโอไรด์ ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับฟันหลัง ซึ่งมักจะมีคราบแบคทีเรียสะสมมาก