Tags : โดพามีน

โรคพาร์กินสัน หรือโรคสั่นสันนิบาต

โพสเมื่อ : 18 September 2014 | 4 Comments

โรคพาร์กินสัน หรือโรคสั่นสันนิบาต โรคพาร์กินสัน เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการแพทย์ตั้งแต่ราวสองร้อยปีก่อน โดยในอดีตมักเข้าใจว่าโรคนี้มีความผิดปกติที่ไขสันหลัง แต่ปัจจุบันนี้ทราบชัดแล้ว่า พยาธิสภาพของโรคพาร์กินสัน เกิดขึ้นที่เนื้อสมองส่วนลึก ในระยะแรก ๆ ของโรคแพทย์จะยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ แต่เมื่อติดตามผู้ป่วยไปสักระยะหนึ่งอาการต่าง ๆ ก็จะปรากฎชัดเจนขึ้น กลไกการเกิดโรคพาร์กินสันนั้น เกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองก็คือ โดพามีน และอะซิทิลโคลีน โดยปกติจะอยู่ในสภาวะสมดุล แต่เมื่อเซลล์สมองที่สร้างโดพามีนตายไปก็จะเสียสมดุล จนทำให้ร่างกายเสียสมดุล เคลื่อนไหวผิดปกติ จนกลายเป็นโรคพาร์กินสัน ซึ่งอาการทางระบบประสาทที่โดดเด่นของพาร์กินสันมีอยู่สามประกอรได้แก่ อาการเกร็ง สั่น และเคลื่อนไหวได้ช้า แนวทางในการรักษาโรคพาร์กินสัน มีหลักก็คือต้องเพิ่มระดับของสารโดพามีนในสมอง

ความสุขสร้างง่าย สร้างได้ด้วยตนเอง

โพสเมื่อ : 22 August 2014 | No Comments

ความสุขสร้างง่าย สร้างได้ด้วยตนเอง ความสุขนั้นเกี่ยวพันกับฮอร์โมนหรือสารเคมีในสมองอยู่สามชนิด ได้แก่ โดพามีน หลั่งออกมาเมื่อเราได้รับสิ่งที่สมปรารถนา ซีโรโทนิน จะหลั่งออกมาเมื่อมีความรู้สึกสงบผ่อนคลาย ส่วนเอนโดรฟีน เป็นสารแห่งความสุข ช่วยคลายความเจ็บปวด เพื่อภูมิต้านทาน เพิ่มความสามารถในการคิด เพิ่มความจำได้ดีขึ้น ถือเป็นยาชั้นเยี่ยมที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาได้เอง เวลาที่คนเรามีความสุข จะมีความคิดสร้างสรรค์ดี ๆ เกิดขึ้น สามารถแก้ปัญหาและรับมือกับเรื่องราวต่าง ๆ ได้ แม้แต่คนรอบข้างก็รู้สึกมีความสุขตามไปด้วย ตรงกันข้ามกับจิตใจที่เป็นทุกข์ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบ แม้แต่โรคภัยก็คุกคาม เราสามารถเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขสามชนิดข้างต้นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดินให้บ่อยขึ้น มีเวลาสำหรับการออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมง