Tags : แปรงฟัน

แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างไร?

โพสเมื่อ : 11 February 2016 | No Comments

แปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างไร? วิธีการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน วิธีการดูแลสุขอนามัยช่องปากที่ดีที่สุด คือ การแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันจะข่วยกำจัดคราบเหนียวๆที่เรียกว่า “คราบแบคทีเรีย (Plaque)” ซึ่งมักสะสมอยู่ตามเหงือกและฟัน คราบแบคทีเรียเหล่านี้ทำให้เกิดกรดและสารพิษที่ทำลายเหงือกและฟัน การใช้น้ำยาบ้วนปากจะช่วยลดคราบแบคทีเรียได้ ควรปรึกษาทันตแพทย์ หากไม่แน่ใจว่าควรเลือกน้ำยาบ้วนปากชนิดใด แนวทางที่จะช่วยการแปรงฟัน ให้ได้ผลสูงสุด – ควรแปรงฟันอย่างน้อย 2 นาที วันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันที่ผสมฟลูโอไรด์ ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับฟันหลัง ซึ่งมักจะมีคราบแบคทีเรียสะสมมาก

มากินชีสกัน.. ลดปัญหาในช่องปากและฟันผุด้วย

โพสเมื่อ : 19 May 2014 | No Comments

มากินชีสกัน.. ลดปัญหาในช่องปากและฟันผุด้วย มีอาหารอยู่ชนิดหนึ่งค่ะที่ช่วยป้องกันฟันผุได้ แถมยังทานได้อร่อยอีกด้วย  อาหารชนิดนั้นก็คือ “ชีส” นั่นเองค่ะ เพราะมีผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาที่พบว่า ชีส..อาหารมัน ๆ ที่คนอ้วนแสนจะกลัวกันนี้ มีผลดีต่อสุขภาพในช่องปากและฟัน  ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็ก ๆ 3 กลุ่ม  ให้กลุ่มแรกดื่มนม อีกกลุ่มกินโยเกิร์ตสูตรไม่มีน้ำตาล  ส่วนกลุ่มสุดท้ายให้กินชีส  ถึงแม้จะกินไม่เหมือนกันแต่ก็ให้เด็กทุกคนทำความช่องปาก และแปรงฟันเหมือนกันทุกคน  และสิ่งที่แตกต่างกันที่นักวิจัยตรวจพบก็คือ ค่าความเป็นกรดด่างในช่องปากของเด็ก ๆ เหล่านั้น สำหรับสองกลุ่มแรกที่ดื่มนมและโยเกิร์ตนั้น ค่าพีเอชไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังการกินอาหารทดลอง  แต่กลุ่มที่กินชีสไปแล้วนั้น ภายในช่องปากมีสภาพความเป็นด่างมากขึ้น นั่นเป็นเพราะชีสมีส่วนช่วยในการผลิตน้ำตาลซึ่งมีสภาพเป็นด่างมากขึ้น