Tags : เชื้อพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย ติดเชื้อแล้วตายทุกคน

โพสเมื่อ : 18 September 2014 | No Comments

โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย ติดเชื้อแล้วตายทุกคน โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ ติดเชื้อได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว ลิง ชะนี วัว ควาย กระต่าย กระรอก กระแต แกะ แพะ ฯลฯ คนที่ได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจากการถูกสัตว์มีเชื้อเหล่านี้กัดหรือข่วน จะสามารถตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 1-7 วันก่อนแสดงอาการ อาการของโรคที่พบในคนนั้นอาจมีระยะสั้นมากตั้งแต่ไม่ถึงสัปดาห์จนถึงนานเกินหนึ่งปี มักจะมีอาการเบื่ออาหาร เจ็บคอ เป็นไข้ คันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด หรือคันลามไปส่วนอื่น ๆ