Tags : จัดฟัน

ทำไมต้องจัดฟัน ???

โพสเมื่อ : 11 February 2016 | 2 Comments

ทำไมต้องจัดฟัน 1. ทำไมต้องจัดฟัน การจัดฟัน (Orthodontics) ช่วยป้องกันและรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของขนาดของฟัน หรือขากรรไกร ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างรูปหน้า และการบดเคี้ยวอาหาร เช่น ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันซ้อน หรือฟันเก การจัดฟันจะช่วยให้การเรียงตัวของฟันและการสบฟันดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหาร รวมทั้งช่วยลดปัจจัยเสี่ยง ในการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือก อันเนื่องมาจากความยากลำบาก ในการทำความสะอาดฟันและเหงือกในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ และที่สำคัญ ยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและเพิ่มความมั่นใจจากการมีฟันที่เรียงตัวสวยงามอีกด้วย ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนจัดฟัน ต้องพบกับทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์ปัญหาของฟันและกระดูกขากรรไกร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 2.1 เอ็กซเรย์ฟันและกระดูกขากรรไกร พิมพ์ปากสร้างแบบจำลองฟัน

จัดฟันแฟชั่น… อันตรายที่คาดไม่ถึง

โพสเมื่อ : 18 August 2014 | No Comments

จัดฟันแฟชั่น… อันตรายที่คาดไม่ถึง การจัดฟันแฟชั่น ยังคงเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมในเด็กวัยมัธยมอยู่ เพราะมีค่านิยมว่าการจัดฟันจะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ ทำให้ดูน่ารัก ดูเป็นคนรวย มีเงินจัดฟัน ฯลฯ ซึ่งเป็นค่านิยมที่ผิดและสร้างอันตรายมาก ความจริงของการจัดฟันนั้น เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาการสบฟันและการเรียงตัวของฟัน เพื่อให้ฟันมีสมดุลและกลับสู่สภาพที่ปกติ ควรได้รับการจัดฟันจากทันตแพทย์ผู้ชำนาญเท่านั้น เพราะการจัดฟันจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของฟันที่จะส่งผลต่อตัวของฟันและอวัยวะโดยรอบ เช่น เหงือก กระดูกที่ห่อหุ้มฟัน และการจัดฟันยังต้องมีการเตรียมช่องปากหลายอย่างทั้งการอุดฟัน การขูดหินน้ำลาย อีกด้วย แล้วการจัดฟันแฟชั่น มีอันตรายได้อย่างไร ? เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ให้บริการจัดฟันแฟชั่น จะไม่มีความรู้ทางทันตกรรมเทียบเท่าทันตแพทย์ จึงอาจเกิดอันตรายต่อผู้มาใช้บริการได้มากมาย เช่น อันตรายจากขั้นตอนการติดเครื่องมือจัดฟันโดยไม่ฆ่าเชื้ออุปกรณ์อย่างถูกวิธี อาจทำให้ได้รับโรคติดต่อได้,

เพราะเหตุใดการจัดฟัน ต้องถอนฟันคุดออกก่อน

โพสเมื่อ : 14 May 2014 | No Comments

เพราะเหตุใดการจัดฟัน ต้องถอนฟันคุดออกก่อน ทุกครั้งของการจัดฟัน  ทันตแพทย์จะต้องถอนฟันกรามซี่ที่สาม หรือฟันคุดออกเสียก่อน เพื่อให้การเคลื่อนฟันซี่อื่น ๆ ทำได้ง่ายขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้แรงดันจากฟันคุดมาผลักฟันที่ได้รับการจัดไว้บิดซ้อนหรือเกอีก  ทันตแพทย์จัดฟันจึงแนะนำให้ถอนฟันคุดออกกอ่นให้เครื่องมือจัดฟันทุกครั้ง ในส่วนของฟันคุดนั้น แม้จะไม่ได้ทำการจัดฟัน  การถอนฟันคุดที่ขึ้นเคยหรือขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ออกก็เป็นเรื่องที่ควรทำ  เพราะฟันคุดที่ขึ้นมาไม่พ้นเหงือกจะทำให้ทำความสะอาดได้ยาก มีเศษอาหารและเชื้อโรคหมักหมมอยู่ในช่องเหงือกที่ขึ้นมาปกคลุมฟันคุดไว้  อาจทำให้เกิดกลิ่นปากเมื่อมีอาการเหงือกอักเสบ และอาจลุกลามจนกลายเป็นรากฟัน กรามและลำคอติดเชื้ออักเสบตามไปด้วยในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด ดังนั้นไม่ว่าคุณจะจัดฟันหรือไม่ก็ตาม หากฟันคุดของคุณขึ้นไม่เป็นระเบียบ การถอนออกไปก็เท่ากับเป็นป้องกันเหงือกอักเสบและโรคอื่น ๆ ที่จะตามมาได้ในอนาคตด้วยค่ะ