หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ » คุณพ่อคุณแม่ ควรเสริมสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับลูก ๆ

คุณพ่อคุณแม่ ควรเสริมสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับลูก ๆ

โพสโดย : pure | วันที่ : 27 August 2014
หมวดหมู่ : ข่าวสุขภาพ

คุณพ่อคุณแม่ ควรเสริมสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับลูก ๆ

ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิต ที่ควรได้รับการเสริมสร้างตั้งแต่เด็ก เพื่อที่จะได้เติบโตมาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ มีความอดทนต่อความกดดันและข้อขัดแย้งได้ดี เป็นคนมองโลกในแง่ดีขึ้นด้วย ซึ่งบทบาทของพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูในการเสริมสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับเด็กๆ นั้น ควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกเลย ได้แก่

1. ช่วงขวบปีแรก พ่อแม่ควรให้ความรัก ให้เวลา ให้ความใกล้ชิดผูกพัน เช่น ให้นมเมื่อเด็กหิว ปลอบเมื่อเด็กหงุดหงิด หรือเล่นด้วยเมื่อลูกต้องการ จะช่วยให้เขารู้สึกดีกับตนเองที่ได้รับการตอบสนองหรือความรักจากคนอื่น

2. อายุ 1-3 ปีแรก ให้เด็กได้ลงมือทำอะไรด้วยตนเอง เมื่อเขาทำได้สำเร็จ จะเกิดความภูมิใจในตนเองและมองว่าตนเองเป็นคนมีความสามารถ

3. เด็กวัยอนุนาลและวัยเรียน พ่อแม่ควรมอบหมายหน้าที่ในบ้านแบบง่าย ๆ ให้เด็กได้ทำเอง รวมไปถึงให้เด็กได้มีกิจกรรมสร้างสรร หรือจิตอาสาทำงานแบ่งปันกับผู้อื่น

4. พ่อแม่ควารสื่อสารและสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัว แสดงท่าทีหรือชื่นชมเมื่อเด็กทำสิ่งที่ดี หากทำไม่ดีก็ควรชี้แนะและให้กำลังใจอย่างสร้างสรรค์ ไม่ควรตำหนิหรือต่อว่าเด็กซ้ำ ๆ เพราะจะทำให้เขามองว่าตัวเองไม่ดีจนขาดแรงจูงใจ

5. พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในการมองคุณค่าของตนเองและผู้อื่นไปด้วย

เด็กที่ขาดความมั่นใจ หรือความภาคภูมิใจในตนเองมักเป็นคนวิตกกังวล เครียดกับปัญหาต่าง ๆ จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตไปด้วย หากการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องเกินความสามารถของผู้ปกครอง ควรพาเด็กไปพบกับจิตแพทย์ เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขที่เหมาะสม ให้เด็กมองโลกในแง่ดีตามความเป็นจริง เข้าใจตนเอง รักตนเองและภาคภูมิใจในตนเองให้มากขึ้นค่ะ

แสดงความคิดเห็น