หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ » แก่นแท้แห่งธรรม แก่นแท้แห่งชีวิต

แก่นแท้แห่งธรรม แก่นแท้แห่งชีวิต

โพสโดย : pure | วันที่ : 4 August 2014
หมวดหมู่ : ข่าวสุขภาพ

แก่นแท้แห่งธรรม แก่นแท้แห่งชีวิต

ด้วยความเครียดและความวุ่นวายที่มีมากในประเทศแถบตะวัน ทำให้เกิดผู้ที่สนใจศึกษาพุทธศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะในเล่ม How to get the Buddhahood นั้น ผู้เขียนได้เขียนเจาะจงให้ชาวตะวันตกที่ไม่คุ้นเคยพุทธศาสนาได้เข้าใจหลักธรรมและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขจัดความทุกข์และความเครียด โดยมีวิธีปฏิบัติที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายห้าข้อดังต่อไปนี้

1. หัดควบคุมความคิด ทำจิตใจให้สงบและตามรู้ลมหายใจเข้าออก แม้เพียง 3 ครั้งก็ได้ผล แล้วเฝ้าสังเกตความคิดจรและความรู้สึกที่เกิดขึ้น ขจัดความคิดด้านลบออกไปไม่ว่าจะเป็น ความสงสัย ความเกลียด ความหวาดระแวง ความกลัว ฯลฯ แล้วเสริมสร้างความคิดแง่บวกเข้าไปแทน เช่น ความรัก ความเมตตา โดยอาศัยองค์ประกอบของมรรคแปด

2. อยู่กับปัจจุบัน มีสติรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เช่น มีสติทุกอิริยาบถ การอยู่กับโลกของความจริงเป็นจะเข้าใจในไตรลักษณ์ เข้าใจการเกิดดับ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน เข้าใจว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

3. เข้าใจการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปของสรรพสิ่ง จิตใจจะละจากความยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง ปล่อยการครอบครอง

4. เมื่อเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ ก็จะไม่เข้าครอบครอง เมื่อไม่ครอบครองก็ไม่มีจิตใจที่เห็นแก่ตัว นำไปสู่ความรักความเมตตาต่อผู้อื่น
5. การมีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจไร้เงื่อนไข ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่หวังผลตอบแทน ทำให้มีจิตใจที่สงบสุขร่วมเย็น

ทั้งห้าข้อดังกล่าวข้างต้นสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องไปที่วัด ฝึกหัดให้เป็นนิสัย คุณก็จะสามารถเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้

 

แสดงความคิดเห็น